Bli med på Friluftslivets uke i Kristiansand!

DNT Sør, Midt-Agder Friluftsråd, FNF-Agder og Kristiansand kommune oppfordrer alle lag og foreninger til å lage aktiviteter og arrangementer under Friluftslivets uke, 1.- 9. september.

Kristiansand kommune koordinerer

- Bli med på Friluftslivets uke, 1. - 9. september! Oppfordrer fv Trond Johanson, rådgiver i parkvesenet i Kristiansand kommune, folkehelsekoordinator Anette Strandmyr Fidje i Kristiansand kommune, daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen-Steinsland, Janne Johnsen, prosjektleder og friluftsveileder Midt-Agder Friluftsråd, og fagsjef friluftsliv Per Thomas Skaanes i DNT Sør. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune ved folkehelsekoordinator Anette Strandmyr Fidje har i år tatt initiativet til å koordinerende tiltak og aktiviteter knyttet til den nasjonale Friluftslivets uke.

- Vi har så mange fine naturområder i og rundt byen vår, og vil gjennom Friluftslivets uke oppfordre enda flere til å nyte og ta i bruk våre grønne områder, og ikke minst gir det god folkehelse, sier folkehelsekoordinator i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Gratis markedsføring

- Friluftslivets uke er en perfekt anledning til å synliggjøre lag og foreninger, og få gratis markedsføring både på sosiale medier og lokale aviser, og bli en del av den landsdekkende markeringen. Kristiansand kommune og FNF-Agder vil bidra med å synliggjøre arrangementer i Friluftslivets uke via den landsdekkende aktivitetskalenderen, på sosiale medier og i avis, forteller representanter for DNT Sør, Midt-Agder Friluftsråd og FNF-Agder.

Invitasjon til lag og foreninger

- Vi vil også sende et brev med informasjon om Friluftslivets uke til skoler og barnehager i kommunen, og oppmuntre til deltakelse, sier folkehelsekoordinator Fidje.

Største friluftslivs-arrangement i Norge

- I Friluftslivets uke 2017 var det over 650 store og små arrangementer, aktiviteter og turer over hele landet. Den første uka i september, 1. – 9. september 2018 går Norges største friluftslivs-arrangement av stabelen igjen, og vi håper i år på enda flere aktiviteter og arrangementer i Kristiansand, og også flere deltakere, sier Fidje.

Planlegg nå

Begynn planleggingen allerede nå! Tips og inspirasjon til aktiviteter og arrangementer finner du på www.friluftslivetsuke.no.

Pass på å få med ditt arrangement i den landsdekkende aktivitetskalenderen, registrering åpner juni 2018. Profilmanual, ferdige plakater, tips og inspirasjon finner du på www.friluftslivetsuke.no

Kontakt

Anette Strandmyr Fidje, folkehelsekoordinator By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, mobil: mobil: 400 16 589, epost: anette.strandmyr.fidje@kristiansand.kommune.no
Per Thomas Skaanes, fagsjef friluftsliv i DNT Sør, mobil: 97704568, epost: per.thomas.skaanes@dnt.no
www.dntsor.no
Janne Johnsen, prosjektleder og friluftsveileder, Midt-Agder Friluftsråd, mobil: 975 21 449, epost:jjohnsen@midt-agderfriluft.no,   http://www.midt-agderfriluft.no/
Camilla S. Moseid, koordinator FNF-Agder, Forum for natur og friluftsliv Agder, mobil: 91 81 64 71, e-post: agder@fnf-nett.no  Nettside

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.05.2018 13:04
Sist endret: 28.05.2018 19:55