Gå til hovedinnhold

Bli med på forskningsprosjekt om å være sammen

Professor og musiker Tony Valberg ved UiA inviterer innbyggere i Kristiansand til å delta i kunst – og forskningsprosjekt Togetherness. Det er et unikt prosjekt i Norge om det å være sammen som mennesker, og hvordan vi forholder oss til naturen rundt oss.

Togetherness

Professor Tony Valberg ved UiA inviterer til å delta i kunst- og forskningsprosjektet Togetherness. - Vi ønsker velkommen i Rådhuskvartalet, sier klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

«Togetherness – Vibrant Matter Collective», som er kunst- og forskningsprosjektets fulle tittel, er et prosjekt som skal bringe mennesker sammen. Det er todelt og består enkelt sagt av et musikkprosjekt og bygging av en biotop, et økosystem, sammen med 30 – 40 deltakere.

– Togetherness samler innbyggere og fagfolk med ulik kompetanse og bakgrunn for å utvikle og utfordre hverandre til å tenke nytt og alternativt i forhold til et grønt skifte. Vi samles i Rådhuskvartalet på Torvet klokka 16 hver onsdag i vårsemesteret  2019, sier initiativtager og prosjektleder Valberg. – Her ser vi for oss at for eksempel en familie møtes etter skole og jobb og spiser middagen sammen med oss, for deretter å bli med og bygge biotopen og musikken vi skal dele. Det kan være noe fint vi gjør sammen på tvers av generasjoner.

– Det vi omgir oss med påvirker oss mer enn vi kanskje tenker på, sier Valberg. –Vi bruker nå stadig mer tid foran små og store skjermer, og kanskje mindre tid ansikt til ansikt med hverandre, da skjer det sannsynligvis noe med oss. Til og med praten med «kassadama» forsvinner med automatiske egenregistrering av handelen. Jeg har lenge vært opptatt av hva mindre menneskelig kontakt gjør med oss mennesker. Denne gangen inviterer vi til et prosjekt som handler om nettopp dette, men som i tillegg spør hva som skjer dersom vi ikke setter mennesket i sentrum, men er mer nysgjerrige på det ikke-menneskelige som omgir oss. Målet med Togetherness er å revurdere hvordan vi mennesker forholder oss til naturen rundt oss, forteller Valberg.

Kommunen tilbyr lokaler

– Rådhuskvartalet er alle innbyggeres storstue. Det er derfor fint å kunne holde prosjektet akkurat her og etablere et midlertidig byrom i selve hjertet av byen. Dette er Kristiansands hus, og innbyggerne får aledning til å komme sammen for å prøve ut hvordan vi kan leve i samsvar med en drøm om en grønnere framtid, sier prosjektleder.

– I by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune synes vi dette prosjektet virket veldig spennende og annerledes. Togetherness kan bidra til å se at vi har et felles ansvar for en bærekraftig utvikling. Vi gleder oss til å se hvordan «Togetherness» utvikler seg i våre lokaler, sier klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas, initiativtaker til å få prosjektet i Rådhuskvatalet.

Invitasjon til å delta

– Vi inviterer nå innbyggere i Kristiansand til å delta i Togehterness. Her trenger vi 30 -40 mennesker i ulike livsfaser. Vi ønsker familier, unge og eldre, kvinner og menn, som har levd forskjellige liv og er åpne og interesserte i mennesker og naturen rundt oss, sier Valberg.

– Det blir en unik mulighet til å få være med på noe som ikke er testet her i Norge før, og som vil utvikle seg sammen med menneskene som deltar i prosjektet. De må forplikte seg til å delta på en middagssamling om lag en gang i uka i første halvdel av 2019, og alt er gratis, sier forskeren.

Praktisk informasjon

Det inviteres til følgende:

Tidsperiode: Vi samles på onsdager (unntatt ved skolefri) fra medio januar 2019 til medio juni 2019 fra klokka 16:00 -18:00.

Sted: Vi holder til i Rådhuskvartalet i første etasje. Her spiser vi og utvikler de kunstneriske prosjektene og biotopen. Denne blir stående fremme så interesserte i byen kan følge utviklingen i arbeidet vårt fra uke til uke.

Måltidene: Vi samles rundt et enkelt, varmt måltid, det er jo middagstid. Prosjektet holder maten.

Deltagere: Vi ønsker at ca. 30 – 40 deltagere i alle aldre bidrar i prosjektet. En tredel vil være inviterte forskere, utvalgte studenter og musikere fra UiA. De øvrige deltagerne vil være beboere i Kristiansand.

Prosjektbeskrivelse

Påmelding

Påmelding innen 10. desember

Send en epost til Tony Valberg om du er interessert i å være med Tony.valberg@uia.no

Biotop i Rådhuskvartalet

– Det blir satt opp en biotop i Rådhuskvartalet ved tårnet i første etasje som skal utvikles av deltakerne i prosjektet. Her blir det også fint for alle å komme innom og se hva som skjer og utvikler seg i en modell av et bærekraftig samfunn med jord og planter og det som tilføres av prosjektdeltakerne, sier Valberg.

– Den ande delen av prosjektet handler om musikk, og skal åpne døra for alle som er glade i sang og musikk, uavhengig av forkunnskaper, sier musiker Valberg. - Vi kommer blant annet til å eksperimentere med hvordan ikke-menneskelige faktorer kan bidra til musikken vi lager. Hele prosjektet avsluttes på verdens miljødag 8. juni, der det planlegges en stor fest og konsert på Torvet.

Relasjonell estetikk

– Prosjekter som Togetherness omtales gjerne som «relasjonell estetikk». Det omdefinerer forholdet mellom kunstnere og publikum når mennesker i lokalsamfunn, bydeler eller andre sosiale nettverk blir medskapere av et kunstverk. Kunstnere, forskere og innbyggere kommer sammen for å skape nye mulige måter å «bebo en verden» på, i et begrenset tidsrom. Dette har vært en betydelig kunstpraksis fra 1990-tallet av, forteller prosjektlederen.

Støttet av Forskningsrådet

«Togetherness – Vibrant Matter Collective» er et prosjekt som er støttet av Norsk kulturråd og Norges forskningsråd ved VRI-Agder. Mange dyktige fagpersoner er involvert.

Kunstnerisk råd for prosjektet

Trond Lossius, leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram, Kunsthøgskolen i Oslo. 
Professor, Phd.Dr. Sibylle Peters og professor at Folkwang University of the Arts, Hamburg, Tyskland
Professor og billedkunstner Jadwiga B. Podowska, Universitetet i Stavanger
Professor og musiker Jan Bang, Universitetet i Agder

Kontakt

Professor Tony Valberg, UiA Tony.valberg@uia.no, mobil 932 56 568
Klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas, mobil 991 07 415

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 29.10.2018 20:43
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?