Gå til hovedinnhold

Biblioteket sier ja til SIAN og Arne Tumyr

Kristiansand kommunes biblioteksjef, Anne Kristin Undlien, gir Arne Tumyr og Stopp Islamiseringen av Norge lov til å holde debattmøte på folkebiblioteket.

Nytt brev med tilbud

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien gir Arne Tumyr og Stopp Islamiseringen av Norge lov til å holde debattmøte på Kristiansand folkebibliotek. Foto: Helge Dyrholm, Kristiansand kommuneBiblioteksjefen sendte torsdag 25. august nytt svar på Arne Tumyrs søknad om å holde informasjonsmøtet i regi av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) på Kristiansand folkebibliotek. Svaret innebærer et tilbud der Tumyr får låne biblioteket som arena for et debattmøte innenfor visse retningslinjer.

Biblioteksjefens brev til SIAN v/ Arne Tumyr 

Sivilombudsmannen har i et brev datert 18. august 2016 bedt om at biblioteksjefen vurderer sitt avslag til på Tumyrs søknad på nytt. Begrunnelsen er at bibliotekets avslag til dels bryter med folkebiblioteklovens formålsbestemmelse og dels er for kortfattet til at det er mulig å se om den er saklig og forsvarlig.

Tar til etterretning

– Mitt brev til SIAN er et tilpasset svar basert på at jeg tar Sivilombudsmannens vedtak til etterretning. Jeg er enig med Sivilombudsmannens i at det er en forutsetning for at biblioteket skal kunne bidra til en offentlig samtale og debatt, at alle lovlige ytringer får slippe til, ikke bare de som ligger innenfor kommunens eller bibliotekets verdier. Dette kom ikke fram i den første begrunnelsen for avslaget, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien.

– Når Sivilombudsmannen også understreker at bibliotekene plikter å legge til rette for at ulike stemmer i den offentlige debatt skal kunne bruke lokalene til å fremme sine ytringer – også de ytringer som oppleves som krenkende av andre, har jeg ikke problemer med å følge ham, sier Undlien, som peker på at hun etter første avslag til SIAN endret argumentasjonen noe. Biblioteksjefen har da i sin argumentasjon lagt vekt på at Tumyr deltok i paneldebatt i regi av biblioteket om islam og terrorfrykt.

Bruk av skjønn

Undlien har også notert seg at Sivilombudsmannen i sin vurdering av saken åpner for «betydelig bruk av skjønn» fra bibliotekets side når det gjelder hva slags form et slikt informasjonsmøte skal ha.

Biblioteksjefen viser til at Sivilombudsmannen blant annet skriver følgende: «Det må kunne legges vekt på hvordan påtenkte arrangementer skal avholdes og hvordan ytringene skal presenteres – forutsatt at vurderingene er saklige og forsvarlige. Spesielt må det kunne legges vekt på om det aktuelle arrangementet er egnet til å bidra til en offentlig samtale og debatt.»

– I tillegg til dette har Nasjonalbiblioteket i sin uttalelse i saken pekt på at biblioteklovens ord om biblioteket som «uavhengig» møteplass og arena for samtale og debatt kan sammenliknes med Redaktørplakaten. Medienes redaktøransvar skal sikre offentlig ordskifte og ivareta ytringsfriheten, men innenfor rammer mediene selv har ansvar for. Det er i lys av dette jeg føler meg trygg på at jeg som biblioteksjef kan lage rammer for arrangementer hos oss, sier Anne Kristin Undlien.

Gir retningslinjer

– Jeg ser det nå som naturlig å gi Arne Tumyr og SIAN et nytt tilbud. I mitt brev til Tumyr har jeg også satt opp noen retningslinjer for møteopplegget hans. Disse retningslinjene mener jeg ivaretar bibliotekets behov for å være en arena som bidrar til offentlig samtale og debatt balansert opp mot bibliotekets oppgave som møteplass for hele lokalsamfunnet, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien.

Kontakt for mediene

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien, tlf  908 70 683

 

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 25.08.2016 12:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?