Gå til hovedinnhold

Beste storby i kommune-måling

Kristiansand kommune kommer best ut blant storbyene i årets Kommunebarometer i regi av Kommunal Rapport.

– Veldrevet

Kristiansand kommer totalt på en 41. plass, Songdalen på 44. plass og Søgne på 98. plass. Av større kommuner er det også i år bare Bærum (8) som får en bedre plassering enn Kristiansand. Trondheim (119) er neste storby på den foreløpige lista. Den endelige utgaven av årets Kommunebarometer kommer til sommeren.

Økonomidirektør Terje Fjellvang.– Vi er selvsagt fornøyd med resultatene, men det er alltid muligheter til forbedringer på alle områder. Det er gledelig at også Søgne og Songdalen har gode resultater.
Det er krevende å sammenligne resultater mellom kommunene. KS sammenligner de 10 største kommunene og er nok en sterkere måling i forhold til produktivitet enn Kommunebarometeret. Felles for begge sammenligningene er imidlertid at Kristiansand kommune kommer godt ut, noe som indikerer at Kristiansand er en veldrevet kommune, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Det aller meste av informasjonen Kommunal Rapport bruker for å lage barometeret er hentet fra opplysninger kommunene selv har rapport inn til Statistisk sentralbyrå. I tillegg har avisen hentet statistikk fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Kommunal Rapport har sett på 151 såkalte nøkkeltall for å lage barometeret. Det er 14 flere enn i undersøkelsen for ett år siden.

Et nøkkeltall er ikke nødvendigvis et tall. Det er for eksempel avgangskarakter fra skolen, andel ansatte med fagutdanning innen pleie og omsorg, andel barn i institusjon og fosterhjem, andel ansatte menn i barnehager, legedekning, andel som får sosialhjelp mer enn et halvt år, antall bibliotekbesøk, utslipp av klimagasser, gebyr for privat forslag til reguleringsplan, årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing og penger som lånes til investeringer.

Kommunebarometeret ser på nøkkeltall inn 12 ulike kategorier. Grunnskole (20 prosent) og pleie og omsorg (20 prosent) teller mest. Deretter følger barnevern, barnehage og økonomi, som teller 10 prosent hver.

Bedre enn normalen

Kommunal Rapport konkluderer med at nøkkeltallene til Kristiansand er klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Kristiansand 

«Kristiansand havner på en 41. plass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 68. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Kristiansand klart bedre enn normalen i Kommune-Norge», skriver Kommunal Rapport i sin gjennomgang av funnene for Kristiansand kommune.

Kristiansand er inne på topp 100-lista innen barnevern (13), kostnadsnivå (28), miljø og ressurser (67), kultur (69) og grunnskole (86). Kommunen har forbedret seg mest markert når det gjelder saksbehandling. De dårligste plasseringene kommer innen helse (265) og pleie og omsorg (341). Noe av det som bidrar til dårlig plassering i kategorien helse, er at bare 48 prosent av elevene hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Snittet i landet er 81,8 prosent. Når det gjelder pleie og omsorg, understreker Kommunal Rapport at tallene er usikre fordi dataene for 9 av de 19 nøkkeltallene ikke er klare før til sommeren.

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 03.05.2019 13:38
Sist endret: 03.05.2019 13:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?