Gå til hovedinnhold

Best på åpenhet av byene i Norge

Kristiansand kommune er landets beste by - og femte beste kommune - på innsyn og åpenhet i en landsomfattende undersøkelse gjort av Pressens offentlighetsutvalg.

Åpenhetsindeksen 2018

Forsideillustrasjon på rapporten om Åpenhetsindeksen 2018. Tegning av Anders Thorvik

Utvalget har målt både hvor raske og korrekte kommunene er til å håndtere sine innsynskrav, og hvor tilgjengelig viktig informasjon er på nettsidene. Undersøkelsen er gjort både ved egne undersøkelser fra utvalget, og ved at kommunene selv har svart på en rekke spørsmål om blant annet innsyn, journalføring, søkbart byggesaksarkiv og politiske saksdokumenter.

Kristiansand fikk 22,5 av maksimalt 30,5 poeng. Den neste storbyen på lista er Trondheim på en 19. plass med 20 poeng.

Gjennomsnittet for landet var 13 poeng, snittet for Vest-Agder var 13,4 poeng. Beste kommune i landet er Ørland kommune i Trøndelag, med 26 poeng.

Rapporten 

Den mest åpne byen i Norge

– Den mest folkerike kommunen i fylket er Kristiansand, som fikk hele 22,5 poeng i undersøkelsen. Det er en meget god score. Denne poengsummen gjør Kristiansand til den åpneste blant byene i landet, skriver offentlighetsutvalget i sin rapport.

Utvalget trekker også fram at fire av de mest åpne kommunene i Vest-Agder (Kristiansand, Songdalen, Mandal og Flekkefjord) har gode søkbare byggesaksløsninger på sine nettsider.

I rapporten står det også at de fleste kommunene i fylket har en praksis der dokumenter forsvinner fra søkbar postjournal på nettet etter 3-6 måneder.

Hos Kristiansand kommune kan man søke i alle dokumentene tilbake til 2005. Dette punktet gjør bruksverdien av kommunens postjournal svært mye høyere enn løsningene i de andre kommunene. Kristiansand kunne scoret enda høyere hvis kommunen hadde valgt å publisere dokumenter i fulltekst. Det er det flere av de mindre kommunene i fylket som gjør, kommenterer Pressens offentlighetsutvalg i rapporten.

– Det er gledelig å se at vi skårer veldig godt på denne undersøkelsen. Det viser at den stadig vedvarende jobben kommunen gjør for å legge til rette for innsyn og åpenhet, blir lagt merke til og satt pris på. Det er viktig at kommunen er god på dette, slik at innbyggerne og offentligheten har lett tilgang på viktig informasjon som angår dem, sier rådmann Ragnar Evensen.

Dokumentsenteret gjør en god jobb

Dokumentsenteret i Kristiansand kommune har ansvaret for svært mye av det som er undersøkt.

- De ansatte ved Dokumentsenteret gjør daglig en kjempejobb i forhold til journalføringen og ikke minst i kvalitetssikring av den offentlige journalen som daglig publiseres. Det er et stort ansvar å sikre personvernet til innbyggerne samtidig som vi skal ha høy grad av offentlighet og åpenhet, sier arkivsjef for Dokumentsenteret, Grete Gavelstad.

- Vi har etablert en god løsning for innsyn knyttet til den offentlige journalen. Det mottas årlig ca 5000 innsynsforespørsler som behandles i egen modul av Dokumenetsenteret.  Vi samarbeider med saksbehandler når opplysninger er unntatt offentlighet.

- Som leder kan jeg stole på kvalitetssikringen som hver dag gjøres i enheten og jeg er stolt av dem alle.  Når i tillegg innsynskravene ekspederes innen ombudsmannens frister er jeg fornøyd med innsatsen både på enhets og kommunens vegne, sier arkivsjef Gavelstad,  som setter stor pris på fokuset som Åpenhetsindeksen nå gir.

Kontakt

Rådmann Ragnar Evensen, 901 98 087
Arkivsjef Grete Gavelstad, 95 78 38 68 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 04.05.2018 11:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?