Gå til hovedinnhold

Ber folk være på vakt for flere ras

– Rasfaren er ikke over selv om det slutter å regne. Både kommunen og NVE ber innbyggerne i Kristiansand fortsatt være årvåkne.

Flere ras

Senioringeniør Jan Eirik Hønsi og geotekniker Ellen Haugen fra NVE Region Sør diskuterer med ingeniør Jon Petter Langfeldt (i midten) i ingeniørvesenet hva videre anbefalinger skal være når det gjelder rasene som har gått i Kristiansand.  Foto: Svein TybakkenPå kontoret til ingeniør Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet sitter geoteknikerne Ellen Haugen og Jan Eirik Hønsi fra NVE Region Sør. Ingeniørene fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Kristiansand kommune diskuterer ras-situasjonen i Kristiansand etter helgens ekstremvær og flom. Det har gått flere mindre jordras, blant annet på Mosby, Haus, Ravnås og Torridal. Noen hus er evakuert og samtalen rundt bordet går på hvorvidt faren for flere ras er til stede.

– Vi tror ikke at det er overhengende fare for nye ras der ras har gått i helgen eller i dag, men det viktig for den generelle beredskapen at folk er årvåkne og følger med på egen eiendom og der de vet områder er utsatt, sier Jon Petter Langfeldt. Kommunens mann på rasfare har geologisk bakgrunn fra oljesektoren men kjenner kristiansandsområdet godt når det gjelder faren for ras ved kraftig regnvær og flom.

Liv og helse

NVE har folk ute i de flomrammede områdene i Agder-fylkene. Oppdraget er å bistå politi og kommunale myndigheter med råd for å sikre liv og helse i forbindelse med skred og lokale oversvømmelser. NVE har også god kontakt med Agder Energi, som har reguleringer i flere av de berørte vassdragene.

– Skredvarselet er på nest høyest nivå, som er oransje. Det betyr at vi må være forberedt på flere skred i kristiansandsområdet. Vi ber folk være på vakt og sjekke at dreneringer holdes åpne for lauv og kvister og hvis det oppdages sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget, sier Jan Eirik Hønsi fra NVE, som sammen med kollega Ellen Haugen mandag var rundt og inspiserte rasområder.

Ingeniør Jon Petter  Langfeldt er glad for hjelpen og vurderingene de to NVE-representantene gir og sammen kommer de frem til hvilke tiltak som skal settes i gang på kort og lang sikt. – Vi er takknemlige for det gode samarbeidet med NVE når det gjelder både planlegging og beredskap, sier Langfeldt. 

Mer flom

Geotekniker Ellen Haugen får inne en melding på sin telefon fra en kollega i NVE. Vannet i Otra stiger fortsatt og det kan bli ny flomtopp i løpet av mandag.

Det er i følge NVE fortsatt flom på rødt nivå i Agder, og mandag er det fare for nye flomtopper i flere vassdrag. Det har kommet over 170 millimeter nedbør enkelte steder i Agder siden fredag ettermiddag, og det ventes mye regn og kraftige regnbyger fram til mandag kveld. Det nye nedbørsområdet kan gi over 100 millimeter nedbør.

NVEs hydrologer har foretatt målinger i flere vassdrag for å kontrollere vannstand og vannføring. I både Otra og Tovdalselva har det vært rekordstor vannføring.

Vær forsiktig

På kontoret til ingeniør Jon Petter Langfeldt er samtalen ferdig og de er klar til å gå ut på ny inspeksjonsrunde. Både kommunens mann og NVE-ingeniørene er klare i sitt råd til innbyggerne:

– Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Ta kontakt med kommunens sentralbord eller vakttelefon hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred.

Sentralbordet: 380 75 000 (08.00-15.30)
Vakttelefonen til ingeniørvesenet: 38 02 93 63 (etter kontortid)

Kontakt for mediene

Ingeniør Jon Petter Langfeldt, ingeniørvesenet vei og prosjekt tlf 970 50 083

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 02.10.2017 13:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?