Gå til hovedinnhold

Bedre samarbeid med frivilligheten

Frivillighetsmeldingen skal revideres. Lag og enkeltpersoner inviteres til innspillskonferanse og workshop for å gjøre samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten best mulig i stand til å møte morgendagens utfordringer.

Gå i dybden

Redningsselskapet ble tildelt frivillighetsprisen 2016. De er avhengige av frivillig innsats

Onsdag 30.november klokka 17:00 – 20:00 inviteres både organisasjoner og enkeltpersoner til innspillskonferanse med workshop i Rådhuskvartalet.

Kommunen har tidligere sendt ut en spørreundersøkelse til en rekke av byens organisasjoner. Der ble det blant annet spurt om hvordan organisasjonene opplever de kommunale tilskuddsordningene og synet på mulighetene for å leie lokaler og utstyr.

– På bakgrunn av de svarene vi har fått vil vi i workshopen forsøke å gå litt mer i dybden på problemstillingene. I den reviderte meldingen vil det blant annet bli fokusert på et par temaer som ikke var med fra før, nemlig inkludering av barn fra lavinntektsfamilier og på flyktningesituasjonen. Skal kommunen lykkes i å utvikle byen i ønsket retning er vi avhengig av innspill og samarbeid med byens sentrale aktører, frivillige, næringsliv, kulturliv og andre samfunnsorganisasjoner som er med å utvikle byen i felleskap, sier prosjektleder Jørgen Skauge hos kulturdirektøren.

Frivillighet har mange sider.

Det er ganske sikkert at samfunnet får behov for bidrag til å håndtere økende utfordringer innenfor flere områder. Forholdet antall eldre og antall ansatte i helse- og omsorgssektoren kan for eksempel komme til å by på utfordringer.

– Ellers er det en betydelig del som ønsker seg en meningsfylt hverdag og vil gjøre en innsats for god samfunnsutvikling. Dette er gjerne mennesker med stort overskudd og som brenner for ulike saker i nærmiljøet, friske pensjonister og andre som ikke er i arbeid, et økende antall mennesker faller utenfor ordinært arbeidsliv som ønsker å gjøre noe meningsfylt – arbeid og som er svært viktig for fellesskapet, sier Skauge.

Derfor inviterer kommunen nå organisasjoner og enkeltpersoner til å bidra med synspunkter og innspill.

Program

Påmelding

Kontakt: Jørgen Skauge

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 24.11.2016 13:24
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?