Gå til hovedinnhold

Bedre samarbeid med frivilligheten

Nesten 1000 frivillige lag og organisasjoner får i disse dager et spørreskjema fra Kristiansand kommune. Svarene skal brukes til å bedre samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen.

Frivillighetsmeldingen

Håvard Skattum og Jørgen Skauge ber om innspill fra lag og organisasjoner

– Vi har fått i oppdrag fra bystyret å revidere Frivillighetsmeldingen. Derfor ber vi nå om tilbakemeldinger fra de frivillige organisasjonene i byen, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Han er prosjektleder for dette arbeidet som altså tar sikte på å levere en revidert utgave av Frivillighetsmeldingen fra 2010 innen april i 2017.

Det er om lag 30 spørsmål som organisasjonene blir bedt om å svare på. Det spørres blant annet om hvordan organisasjonene opplever de kommunale tilskuddsordningene og synet på mulighetene for å leie lokaler og utstyr.

– Vi prøver å nå et bredt utvalg av organisasjonslivet. Det er alltid enklest å få tak i de store organisasjonene, derfor har vi jobbet litt ekstra for å nå de litt mindre, som det jo finnes en rekke av her i byen, sier prosjektmedarbeider Håvard Skattum.

Work shop

I tillegg til spørreundersøkelsen vil det bli arrangert gruppeintervjuer og en work shop 30. november. Der vil en ta utgangspunkt i svarene som kommer inn og gå litt mer i dybden på problemstillingene.

– I den reviderte meldingen vil det blant annet bli fokusert på et par temaer som ikke var med fra før, nemlig inkludering av barn fra lavinntektsfamilier og på flyktningesituasjonen, sier Skauge.

For at kommunen skal bli bedre til å betjene de frivillige organisasjonene er det viktig å få innspill fra dem. Organisasjonene vet jo selv hvor skoen trykker og kan gi tilbakemeldinger om hva som er de mest aktuelle saker de satser på og jobber med.

– Samarbeidet mellom kommunen og de frivillige organisasjonene har et klart forbedringspotensial, slår Jørgen Skauge fast.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 31.10.2016 11:24
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?