Gå til hovedinnhold

Bedre helse med telemedisin

Trond Rane (69) fikk bedre kontroll på sin diabetes type 2 med telemedisinsk oppfølging. Fra første april inviteres alle kommuner på Agder til å delta i prosjektet TELMA, og deltakere får tilgang til oppfølging via nettbrett i eget hjem.

Telemedisin

På telemedisinsk sentral har kvalifisert personell direkte kontakt med pasienten via pasientens nettbrett. Pasienter beskriver at de opplever økt trygghet og bedre livskvalitet med denne oppfølgingen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.Agder har lenge markert seg som en foregangsregion for velferds- og helsetjenester til befolkningen. TELMA, telemedisin på Agder, er ett av initiativene. Personer med kroniske sykdommer følges opp av kvalifisert helsepersonell mens de sitter hjemme i sin egen stue.

Trond Rane (Foto: Privat)Trond Rane fra Tromøy i Arendal har diabetes type 2, og han deltar som testpasient og brukerrepresentant i prosjektet. Han sier fjernoppfølging over nettbrett har gitt ham et bedre liv.

- Jeg trodde jeg hadde kontroll på sykdommen, men etter at jeg kom under oppfølging av TELMA, så jeg at det hadde jeg slett ikke. TELMA sikrer meg et fullverdig liv, sier han

Rane sier at han har fått et mye større innblikk i sin egen helsesituasjon og at han nå føler en mye større trygghet for hvordan han lever livet sitt. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom som kan gi alvorlige konsekvenser dersom den ikke følges opp. Blant disse er redusert syn, dårlig blodomløp og amputasjoner.

- Jeg vil absolutt anbefale andre å forsøke telemedisinsk oppfølging nå som det blir tilgjengelig for mange flere, sier han.

Prosjektet

Prosjektet startet i Kristiansand og Farsund i 2016, og sentralene i de to kommunene åpnet 1. oktober 2017. Totalt 20 personer får nå oppfølging fra de to sentralene. Flekkefjord og Lyngdal kommune er allerede tilknyttet sentralen i Farsund og har mottatt tjenesten en tid.

Når tilbudet blir tilgjengelig for alle 30 agderkommuner 1. april, vil det være tilgjengelig for aktuelle brukere i alle kommunene.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Kristiansand og Farsund, Sørlandet sykehus, Universitet i Agder, Karde AS og Siemens Healthineers. Det omfatter hele Agder og er delfinansiert av Norges forskningsråd.

TELMA

Tryggere pasienter

Telemedisin, eller avstandsoppfølging, er en metode for å behandle kronisk syke personer som bor i eget hjem. Hensikten er å fremme mestring av egen helsesituasjon, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. Dette skal gi pasienten en bedre hverdag og økt trygghet.

Kommune og sykehus forventer at telemedisinske løsninger skal redusere behov for tjenester som krever mye personell. Det forventes også at antall innleggelser på sykehus reduseres, og at antall pasienter som må reinnlegges, altså må legges inn igjen etter først å ha vært skrevet ut, reduseres.

Fra 1. april i år inviteres alle kommuner i Agder til å bruke TELMA for å følge opp sine kronisk syke innbyggere. Per i dag har TELMA systemer for å følge opp personer med kols, hjertesvikt og diabetes. De er utviklet i et samarbeid mellom kommuner og sykehus.

I løpet av 2018 vil oppfølging av psykisk helse også bli et tilbud.

Målinger

- Pasientene utstyres med et nettbrett og medisinsk måleutstyr. På nettbrettet fyller pasienten inn svar på spørsmål om hvordan han eller hun føler at helsesituasjonen er i dag. Spørsmålene og måleutstyret som er i bruk avhenger av diagnose, sier Gro Anita Grelland som er prosjektleder og jobber som rådgiver velferdsteknologi i Kristiansand kommune.Informasjon fra måleutstyr og fra pasienten selv, overføres til sentralen.

Hun sier at for eksempel ved kols kan det være viktig å måle oksygenmetningen i blodet og å vurdere symptomer på forverring.

- Da får pasienten en måler som settes på fingertuppen. Måleresultatet sendes fra måleren til nettbrettet via bluetooth. Egenmelding og måleresultat sendes deretter fra nettbrettet til telemedisinsk sentral, sier Grelland.

Måleresultatet settes sammen med egenmeldingen, som er informasjon pasienten selv oppgir. Egenmelding og måleresultat gir bakgrunn til å klassifisere pasientens helsesituasjon i henhold til trafikklysverdiene grønn, gull eller rødt.

- Grønn er ok, gul krever vurdering og eventuelt noe veiledning, mens rødt kan kreve øyeblikkelig handling fra helsepersonell, sier Grelland.

Innbyggerne i Agder kan søke om telemedisinsk oppfølging direkte til forvaltningsenheten i hjemkommunen sin, eller via fastlege, sykehus eller hjemmetjeneste.

Lettere hverdag

Kommunen kan følge opp brukerne gjennom videokonferanser og kan spare mange hjemmebesøk. Sykehuset kan spare ressurser ved at det blir færre innleggelser av kronisk syke.

- Vi kan ikke si nøyaktig hvor store besparelsene er, men Universitetet i Agder utfører nå en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til dette, sier Grelland.

Viktigst er at kronisk syke kan få en lettere hverdag og bedre livskvalitet.

Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser, kommunale rutiner og kriterier for inkludering og oppfølging av pasienter samt rutiner for hvordan utstyr bringes hjem til brukerne, uavhengig av hvor de bor.

Kristiansand kommune har i en årrekke vært en hjemmetjenestekommune. Det er svært viktig for kommunen at eldre og syke innbyggere får anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. Denne strategien er viktig for at kommunen skal fortsette å gi innbyggerne gode tjenester i årene som kommer. Tjenestetilbudet vil møte store utfordringer som følge av at en stadig mindre andel yrkesaktive må bekoste og yte tjenester til en stadig større andel av befolkningen som står utenfor yrkeslivet.

Kontakt for media

Gro Anita Grelland
Prosjektleder og rådgiver velferdsteknologi i Kristiansand kommune
Mobil: 980 62 750

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 28.03.2018 14:16
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?