Gå til hovedinnhold

Barnevern tema på statsrådbesøk

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og stortingspolitikere fra regjeringspartiene kommer til Kristiansand mandag 18. juni.

To møter i Kristiansand

Statsråd Linda Hofstad Helleland kommer til Kristiansand mandag 18. juni. (Foto: Martin B. Andersson/Barne- og likestillingsdepartementet) Temaet for det to dager lange besøket på Sørlandet er barnevern. Det er statsråden og regjeringspartienes medlemmer av Stortingets familie- og kulturkomité som skal besøke flere kommuner og barnevernsinstitusjoner i landsdelen disse to dagene. 

Mandag blir det to møter i Kristiansand. Det første holdes klokka 11.00 i Rådhuskvartalet. Der blir det velkomst ved ordfører Harald Furre, og en kort innledning før påfølgende diskusjon om det kommende masterstudiet i barnevern. Det femårige studiet skal utvikles i samarbeid mellom barnverntjenesten i Kristiansandsregionen og Universitetet i Agder (UiA).

Masterstudie

Universitetsstyret stilte seg 9. mai positivt til å etablere et femårig masterstudie i barnevern. 

På dette møtet deltar blant andre ordfører Harald Furre, Mette Roth (leder av oppvekststyret), oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, Monica Brunner (barnevernsjef i barneverntjenesten i Kristiansandsregionen) og Siri Merete R. Johannessen. Hun er kommunens prosjektleder for utviklingen av det nye studiet. UiA stiller med tre fra Institutt for sosiologi og sosialt arbeid: professor Solveig Botnen Eide, dosent Sigrid Nordstoga og instituttleder Ann Christin Nilsen.

St. Hansgården

Klokka 12.45 er det møte om akutt-tilbudet innen barnevernet. Dette møtet skjer på St. Hansgården i Kristiansand. Dette er Bufetats akuttsenter for ungdom. Her skal statsråden om stortingspolitikerne ha et eget møte med ungdom på St. Hansgården. I tillegg skal de møte Bufetat og representanter fra kommunene, det blir orientering om samarbeidet mellom barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen og Bufetat, før det inviteres til innspill og diskusjon.

Lokale deltakere er Margrethe Østerhus (konstituert avdelingsleder i Kristiansand kommune), Arnstein Søyland (psykolog ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus), oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, barnevernsjef Monica Brunner og Petter Stranger (konstituert virksomhetsleder for barne- og familietjenester i Kristiansand kommune).

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 15.06.2018 11:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?