Gå til hovedinnhold

Barnehageplass til alle

Alle som har rett til barnehageplass, har fått plass.

46 nye plasser

Det er opprettet 46 nye barnehageplasser på Havlimyra barnehage. Det betyr at det nå er plass til 150 barn i barnehagen. (Foto: Kristiansand kommune)- Det løsnet da vi kunne tilby 46 nye barnehageplasser i et nytt bygg på Havlimyra barnehage. Etter utvidelsen er det nå plass til 150 barn i den barnehagen. Det er fremdeles venteliste på Havlimyra, men alle på ventelisten har en barnehageplass, sier rådgiver Mariann Stephansen i Kristiansand kommune.

4927 barn mellom ett og fem år begynte i barnehagen etter sommerferien. I løpet av høsten begynner ytterligere 136 barn. Det er barn som fyller ett år i september, oktober eller november. Alle disse høstbarna har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

De fleste har fått plass i en av barnehagene de ønsket. Ett unntak er Hånes. En del av de yngste barna fra Hånes-området har fått plass på Søm og Lund.

Ledige plasser

Det er fortsatt ledige plasser ved en del barnehager i Vågsbygd, Slettheia, Tinnheia, Grim, Kvadraturen, Lund, Gimlekollen, Tveit, Søm og Randesund.

Her kan du se hvor det er ledig plass, og søke om plass.

Ny rammeplan

Fra 1. august har alle barnehager i landet fått en ny rammeplan å forholde seg til.

Den nye planen er tydeligere enn den gamle på hva de ansatte skal – ikke bør - gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.

I planen er det også understreket at barnehagene ikke skal være en tidlig-skole, men at leken har en verdi i seg selv og er viktig for barnas utvikling og læring.

En rekke temaer er behandlet i planen; for eksempel lek, mat, livsmestring, helse, mobbing, samarbeid mellom hjem og barnehager og bruk av digitale verktøy.

Rammeplanen

- Planen skal gjøre det lettere å lede arbeidet i barnehagene. Den er modernisert i tråd med resultater av mye forskning de siste årene, og er godt tatt imot, sier rådgiver Kristin Mosfjell Rosen i Kristiansand kommune.

Hun peker på at den nye planen også er tydelig på hvordan ulike overganger skal skje på en så god måte som mulig for barna.

- Det er større fokus på overganger både når det gjelder å begynne i barnehagen, bytte avdelinger og ved skolestart. De ulike overgangene skal skje i et samarbeid mellom foreldre og barnehage. I planen er det gjort tydelig hva foreldrene kan forvente. Barnehagene har alltid hatt fokus på dette. Men det blir tydeligere for foreldrene hva de kan forvente når det står i rammeplanen, sier Mosfjell Rosen.

Rådgiveren trekker også fram livsmestring som et nytt begrep i planen. Der er både fysisk aktivitet, mat, krenking, mobbing og fysisk og psykisk helse omtalt.

- Den nye rammeplanen går rett inn i det arbeidet vi gjør med læringsmiljøet. Arbeidet med FLiK er derfor et godt grunnlag for å realisere mange av forventningene i planen. Alle barnehagene har fått planen, og den var tema på samlingen for alle barnehagelederne i Kristiansand 17. august, sier Kristin Mosfjell Rosen.

Til media

Kontaktpersoner er Mariann Stephansen (911 11 564) og Kristin Mosfjell Rosen (905 61 949).

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 18.08.2017 11:09
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?