Gå til hovedinnhold

Barcelona-arkitekter vant Kunstsilo-konkurransen

Arkitekter fra Barcelona har skissert Nordens ledende kunstmuseum. Konseptet SILOSAMLINGEN vant den store arkitektkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal på Silokaia i Kristiansand. Arkitektkontorene MESTRES WÅGE ARQUITECTES og MX_SI ARCHITECTURAL STUDIO fra Barcelona har samarbeidet om prosjektet. I dag offentliggjorde juryformann og ordfører Harald Furre vinneren blant 101 forslag.

Barcelona-arkitekter vant

Juryleder og ordfører Harald Furre sammen med vinnerne av arkitektkonkurransen. F.v. Hector Mendonza, Magnus Wåge, Boris Bezan, Mara Partida og Maria Mestres. Foto: Marte Krogstad

Vinnerne var tilstede på et høytidelig arrangement i nabobygget Kilden Teater- og Konserthus 20. desember. Det er Sørlandets Kunstmusuem, Tangensamlingen, Kanalbyen og Kristiansand kommune som står bak arkitektkonkurransen for kunstmuseum, kulturskole og kulturkvartal rundt kornsilobygningen fra 1935.

- I det verneverdige silobygget fra 1935 planlegger vi et av Nordens ledende kunstmuseer, et landemerke og en sentral kraft i regionen - og i det nasjonale kulturliv.  Vi mener dette må være  Norges mest spennende museumsbygg, sa ordfører Harald Furre. - Bygget skal være utstillingsarena for Tangensamlingen og Sørlandets Kunstmuseum, det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Spennende er det også at vi har fått en vinner fra arkitekt Gaudis Barcelona, sa juryformann Furre.

Arkitektkonkurransen

Av 101 forslag var det "Silosamlingen" som ble vinneren. Bygget inneholder blant annet utstillingslokaler, bar og eventlokaler. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio/www.kunstsilo.no

- Vi fikk inn hele 101 forslag i arkitektkonkurransen som ble utlyst 15. februar i år, i samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund). Juryen har bare fått navnet på forslagene, og har ikke visst hvilke arkitekter som stod bak. Navnene på arkitektene har vært lagret i 101 lukkede konvolutter. De siste dagene er alle konvolutter sprettet, og vi kan nå informere om at vi har fått forslag fra arkitekter i totalt 17 land, alt fra Kina, Japan, USA, Europa og Norge, fortalte Furre.

- 5. desember offentliggjorde vi forslagene i konkurransens del 2, med 6 finalister. Finalistforslagene kom fra arkitekter i Japan, Frankrike, Spania, Italia, England og Danmark.

- Dagens offentliggjøring er en stor milepæl . Vi beslutter designet på et bygg og et kulturkvartal med blant annet ny kulturskole, som vil ha både regional, nasjonal og internasjonal interesse. Det hele ble utløst av kunstsamler Nicolai Tangens rause gave med Tangensamlingen til Kristiansand i april 2015. En meget stor takk til Nicolai Tangen, understreket  ordfører Harald Furre i sin tale.

Juryens kriterier

Juryen har jobbet ut fra blant annet disse kriteriene i sin utvelgelse av vinneren: 
Kvalitet på utstillingsrommene. En god og spennende og ny bruk av den bevaringsverdige kornsiloen.
Et godt byplanmessig grep. Gjennomførbarhet og miljøløsninger.

Juryens begrunnelse

Om vinnerprosjektet SILOSAMLINGEN sier juryen: 
Ved et enkelt og kraftfullt grep demonstrerer prosjektet en krystallklar kombinasjon av arkitektonisk selvsikkerhet og ydmykhet for silobygget og oppgaven. Prosjektet balanserer elegant mellom en total lojalitet til silobyggets kvalitet, og en leken holdning til de iboende skulpturelle og romlige opplevelsene det tilbyr. Gjennom noe få kompromissløse skjæringer i siloens indre, avdekkes et stillferdig vakkert men monumentalt volum, kontrollert overbelyst, som gir hele museet en sterk og unik karakter.

Jury

Juryen har bestått av juryleder Harald Furre, ordfører i Kristiansand kommune, kunstsamler Nicolai Tangen, Gro Bonesmo og Gudrun Molden, begge sivilarkitekter MNAL oppnevnt av NAL, billedkunstner Leonard Rickhard, Karin Hindsbo direktør for KODE, Randi Jessen administrasjonssjef/fungerende direktør SKMU, Eivind Buckner prosjektleder Kanalbyen og Lin Skaufel byplanlegger og arkitekt MAA. Prosjektleder for arkitektkonkurransen er Erik Sandsmark, rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

2. plass i arkitektkonkurransen

Arkitektkontoret LARA fikk 2. plassen i konkurransen. Foto: Marte Krogstad

Forslaget DREAM fikk også en 2. plass i arkitektkonkurransen og var tilstede på arrangementet. Bak DREAM står Arkitektkontoret LARA – Andrea Ravagnani Architecture Lab fra Roma/Italia.

Tangensamlingen

Bygget skal også være utstillingsarena for Tangensamlingen, som kanskje er den viktigste samlingen av norsk modernistisk kunst fra perioden 1930 – 1970.  Nicolai Tangen har gitt sin samling på over 1000 verk med evig disposisjonsrett til Sørlandets Kunstmuseum. Samlingen utvides fortløpende med innkjøp av nordisk kunst fra samme periode.

Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum SKMU, er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene, stiftet av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Christianssands Billedgalleri i 1995. Formålet er å arbeide med innsamling, dokumentasjon og bevaring, forskning på og formidling av kunst, utstillinger, vandreutstillinger, arrangementer, publikasjoner, aktiviteter for barn og voksne, foredrag, verksteder og pedagogiske prosjekter. Museets grunnstamme er kunstsamlingen tilhørende Christianssands Billedgalleri, omlag 900 verk.  SKMU har i dag omlag 1500 verk i sin samling. SKMU har også nylig utlyst direktørstilling for kunstmuseet.

Styringsgruppe og prosjektleder

Prosjektet har en styringsgruppe besående av representanter fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Tangensamlingen, Nicolai Tangen, Sørlandets-Kunstmuseum, Kanalbyen og Kristiansand kommune. Ordfører Harald Furre er leder for styringsgruppa. Gunnar Thon Lossius er nylig ansatt som prosjektleder for videre fremdrift etter avsluttet arkitektkonkurranse. Han har tidligere hatt tilsvarende oppgave ved byggingen av Kilden teater – og konserthus i Kristiansand. Kilden er nabobygget til Kunstsiloen, og det vil naturlig lages en kulturklynge og synergier mellom Kilden og Kunstsilobygget.

Videre fremdrift

Styringsgruppa jobber med finansiering av bygg og drift for nytt kunstmuseum. Både lokale, regionale og nasjonale aktører blir involvert i arbeidet. Ambisjonen er å starte prosjekteringen av bygget i 2017 og at det hele kan åpnes i 2020.

Den gamle kornsiloen fra 1935

Utgangspunktet for arkitektkonkurransen er den en kornsilo. I 1935 ble det oppført en havnesilo for A/S Christiansands Møller på Grim ved Kristiansands havn. Kornsiloen var først og fremst en nødvendighet for å sikre en effektiv og rasjonell mølledrift, men den var også noe mer. Som arkitektonisk byggverk er den blant funksjonalismens prakteksemplarer her til lands. Første byggetrinn ble tegnet av arkitektkontoret Aasland & Korsmo arkitekter med firmaet A/S Høyer-Ellefsen som byggteknisk konsulent. Anlegget ble presentert i tidsskiftet «Byggekunst» i 1937, og arkitektkontoret fikk den prestisjetunge A.C. Houens fonds diplom i 1939. Den regnes som Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk.

Kornsiloen på Odderøya var blant de første kornsiloene her til lands som ble oppført med sylindriske celler i armert betong. Statens Kornforretnings havnesilo på Vippetangen i Oslo ble oppført bare noen måneder tidligere. Da denne ble oppført var den en bygningsteknisk revolusjon i norsk sammenheng, ettersom den var det første byggverket her til lands som ble støpt ved hjelp av glideforskaling.

Nå kan bygget få en fantastisk renessanse og fornyet bruk fra korn til kunst for folket.

Presseinformasjon

Pressemelding, juryens begrunnelse, bilder av vinnerforslaget og juryens rapport finnes på norsk og engelsk på kunstsilo.no

Pressekontakt til vinner:  Magnus Wåge mobil 00 34 680502993 www.mestreswage.com
Ordfører i Kristiansand, Juryformann Harald Furre  + 47 98 28 18 90

Pressekontakt: Ragna Marie Henden + 47 91 88 88 29

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 19.12.2016 22:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?