Gå til hovedinnhold

Arbeidsmiljøprisen til Stener Heyerdahls omsorgssenter

Kristiansand kommunes Arbeidsmiljøpris 2017 gikk til Stener Heyerdahls omsorgssenter for et helhetlig HMS-fokus, og for kontinuerlig og målrettet jobbing for å bedre arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøprisen utdelt på Ledermøte i Kilden 15. juni

Arbeidsmiljøprisen i Kristiansand kommune for 2017 gikk til Stener Heyerdahls omsorgssenter. Her fra utdelingen på Kilden 15. juni. Fv hovedverneombud Bjarne Lauvås, rådmann Ragnar Evensen og verneombud Charlotte Zahl, på vegne av prisvinner. Foto: Ragna Marie Henden

Rådmann Ragnar Evensen hadde gleden av å dele ut kommunens Arbeidsmiljøpris for 2017 til Stener Heyerdahls omsorgssenter på Ledermøte i Kilden 15. juni. Sammen med hovedverneombud Bjarne Lauvås overrakte rådmannen diplom og blomster til verneombud Charlotte Zahl, på vegne av prisvinner Stener Heyerdahls omsorgssenter.

- Gratulerer, dette er meget fortjent etter en eksemplarisk og systematisk innsats for HMS og arbeidsmiljøet, sa rådmann Evensen, før salen med 300 ledere fra Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner applauderte for årets vinner av Arbeidsmiljøprisen.

– Dette var veldig hyggelig og gledelig, og vi er glade for at innsatsen vår legges merke til på denne måten, sa Charlotte Zahl etter overrekkelsen, og tok imot diplom, blomster og applaus på vegne av staben ved omsorgssenteret.

Avdelingsleder for Stener Heyerdahls omsorgssenter er Sissel Birkeland Amundsen, som dessverre ikke kunne være tilstede på prisutdelingen.

Ledermøte i Kilden 15. juni

Juryen, som består av arbeidsutvalget for HAMU (hoved arbeidsmiljøutvalget) i Kristiansand kommune, har lagt vekt på at Stener Heyerdal omsorgssenter dokumenterer et helhetlig HMS-fokus og at temaet alltid er på agendaen i enhetens personalmøter.

Arbeidsmiljøprisen er på 50 000 kroner, i tillegg til et flott diplom. Prisen deles hvert år ut til den enheten i kommunen som har utpekt seg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) og utvikling av miljøet på arbeidsplassen. Prisen skal være med på å løfte fram arbeidsplasser som gjør en god og systematisk jobb med arbeidsmiljøet.

Juryens begrunnelse

Følgende momenter ble vektlagt da juryen innstilte Stener Heyerdahl omsorssenter til Arbeidsmiljøprisen 2017:

 • Helhetlig HMS-fokus og HMS er fast på agendaen i personalmøter.
 • Bruker ROS analyser aktivt.
 • Avviksrapporteringen og avvikshåndtering er godt implementert
 • Sykefraværet er høyere enn målsetningen, og av den grunn er det etablert gode proaktive tiltak blant de ansatte.
 • Stor fokus på 10 - faktor og bruker tid på å følge opp resultatene fra undersøkelsen, samt at de har utviklet egne handlingsplaner med tiltak.
 • Jobber målrettet og kontinuerlig for å forbedre det sosiale klimaet, det vises til medarbeidersamtaler hvr det er sagt: «Det aldri før har vært et så godt arbeidsmiljø som det er nå.»

Arbeidsmiljøprisen i Kristiansand kommune

Det er strenge krav som skal oppfylles for å vinne Kristiansand kommunes Arbeidsmiljøpris. Enhetene må vise til systematisk orden i HMS-sakene for å vinne. De må dokumentere over 20 sentrale punkter, for eksempel at de har hatt HMS-kartlegging, har laget HMS-handlingsplan, har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen og at de ansatte er kjent med kommunens etiske retningslinjer. Enheten må søke selv om å bli kandidat til Arbeidsmiljøprisen.

- HAMU (hoved arbeidsmiljøutvalget) vedtok på møte 17. januar 2018 å endre praksis på forslag og nominering av kandidater til Arbeidsmiljøprisen, forteller leder for HAMU, organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland.

- De nye reglene er nå at sektorenes AMU kan fremme forslag om hvilke av deres enheter som bør være med i konkurransen om Arbeidsmiljøprisen. Enhetene skal foreslås på bakgrunn av et godt systematisk arbeid med HMS og vellykket arbeid med å få ned sykefraværet.

- Tidligere praksis fortsetter også, hvor enhetene har nominert seg selv, og levert inn en sjekkliste hvor man skal svare ut hvorvidt man har utført tiltakene for et systematisk HMS-arbeid i sin enhet, sier leder av HAMU.

Tidligere vinnere

 • 2016 Solholmen skole
 • 2015 Askeladden barnehage
 • 2014 Vardåsen skole
 • 2013 Fritid Øst
 • 2012 Skarpelunden bolig
 • 2011 Løkkeveien bofellesskap
 • 2010 Sentrum barnehageenhet
 • 2009 Slettheia skole
 • 2008 Øvre Slettheia barnehage
 • 2007 Tveit omsorgssenter
 • 2006 Hellinga barnehage
 • 2005 Justvik og Erkleiv skoler

Kontakt

Rådmann Ragnar Evensen, mobil 901 98 087
Leder for HAMU, organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland, mobil 906 73 396

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.06.2018 20:57
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?