Gå til hovedinnhold

Arbeidsmiljøprisen 2018 til Vågsbygd skole

Vågsbygd skole vant Kristiansand kommunes arbeidsmiljøpris for 2018. Rådmannen deler hvert år ut pris til den enheten som har jobbet best med HMS.

Verdig vinner

Åsane skole vant Kristiansand kommunes arbeidsmiljøpris 2018. Her er fornøyde representanter for skolen; Fra høyre rektor Ellinor Aas, verneombudene Jorunn Ramselien (avd. Åsane), Helene Melbye (avd. Augland) og SFO-leder Frank Tønnesen. Foto: Stein Otto Daatland

– Det er det er siste gangen arbeidsmiljøprisen deles ut i gamle Kristiansand, så nå blir vandrepokalen til odel og eie, sa rådmann Ragnar Evensen med et smil da han, sammen med hovedverneombud Bjarne Lauvås, overrakte prisen til rektor ved Vågsbygd skole, Ellinor Aas, sammen med verneombudene Jorunn Ramselien (avdeling Åsane), Helene Melbye (avdeling Augland) og SFO-leder Frank Tønnesen..

– Vågsbygd skole jobber systematisk og godt, og er en verdig vinner av denne oppmerksomheten, sa hovedverneombud Bjarne Lauvås ved overrekkelsen.

Glad rektor

– Dette gjorde oss veldig glade og stolte, ikke minst fordi vi har gjennomgått en større sammenslåingsprosess som vi er veldig fornøyd med, sa en glad rektor Ellinor Aas som kunne ta imot diplom, blomster og god applaus fra medledere i nye Kristiansand.

Rundt 380 kommunale ledere fra både Kristiansand, Søgne og Songdalen var samlet i Kilden til Stort ledermøte – en ledersamling rådmannen i Kristiansand kommune arrangerer for alle virksomhetsledere, enhetsledere og rådgivere. I forbindelse med kommunesammenslåingen var alle ledere i nye Kristiansand invitert. Hovedtema var, naturlig nok, endring og endringsledelse.

Juryens uttalelse

Juryen, som består av arbeidsutvalget for HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) i Kristiansand kommune, har lagt vekt på at Vågsbygd skole dokumenterer et helhetlig HMS-fokus og at temaet alltid er på agendaen i enhetens personalmøter. På diplomet som følger prisen på 50.000 kroner står følgende:

«Vågsbygd skole dokumenterer en god HMS-kultur og et godt systematisk HMS arbeid. Temaet er fast på agendaen og det jobbet kontinuerlig med å forbedre det sosiale klima, noe som gjenspeiles i det lave sykefraværet i en nylig endringsprosess. Det er særdeles positivt at det jobbes med HMS på alle nivåer på skolen.»

Systematisk HMS-jobb

Arbeidsmiljøprisen deles hvert år ut til den enheten i kommunen som har utpekt seg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) og utvikling av miljøet på arbeidsplassen. Prisen skal være med på å løfte fram arbeidsplasser som gjør en god og systematisk jobb med arbeidsmiljøet.

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 07.06.2019 15:25
Sist endret: 07.06.2019 15:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?