Gå til hovedinnhold

Arbeider med å få oversikt

Oversvømmelser og jordras har medført at flere innbyggere har måttet evakuere, og veier har blitt stengt. Kommunen arbeider med å få oversikt, og ber innbyggere ta kontakt med kommunen dersom de trenger råd eller har spørsmål tilknyttet flommen.

Videre avklaring

– Flomskadene i Kristiansand har medført at fem husstander ble evakuert på grunn av mindre jordras. Ett av disse husene er nå klarert. Mange flere er evakuert på grunn av oversvømmelser. Disse har vi ikke full oversikt over enda. Vi opprettet et evakueringssenter, med de fleste hadde ordnet seg på andre måter, sier beredskapsleder Sigurd Paulsen.

Rasene som berørte husstander i Kilåsen ved Drangsholt i Tveit og Seterdalsveien ved Mosby vurderes sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vurderingen gjøres for å avklare videre mulighet for tilbakeflytting.

Undersøker veier

Flere veier har blitt stengt grunnet flomskader og oversvømmelser.

– Når det gjelder øvrige evakuerte fra flomområder undersøker Statens vegvesen og ingeniørvesenet de aktuelle veiene for når de kan gjenåpnes. Private som har evakuert oppfordres til å ta kontakt med eget forsikringsselskap for å avklare tilbakeflytting, sier beredskapslederen.

Vær forsiktig

NVE varsler om at rask senking av vannstanden etter flom kan forårsake utglidninger lokalt. Innbyggere oppfordres til å være spesielt oppmerksomme på utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger.

– Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Ta kontakt med kommunens sentralbord eller vakttelefon hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred, sier ingeniør Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet, senioringeniør Jan Eirik Hønsi og geotekniker Ellen Haugen fra NVE Region Sør.

Kontakt oss

Dersom du trenger råd, eller har spørsmål tilknyttet flommen, ta kontakt med:

Sentralbordet: 380 75 000 (08.00-15.30)

Ved akutte henvendelser i forbindelse med flom eller skred, ta kontakt med:

Vakttelefonen til ingeniørvesenet: 38 02 93 63 (etter kontortid)

Her finner du også en oversikt over kommunens servicesentre og vakttelefoner

Kontaktperson for media

Beredskapsleder Sigurd Paulsen, mob: 975 33 927

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 03.10.2017 16:31
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?