Gå til hovedinnhold

Åpnet opp med alarmanlegg

Et åpnere sykehjem med færre låste dører er ett av resultatene av at Vågsbygdtunet omsorgssenter installerte digitalt alarmanlegg.

- Står åpent

Vence Madsen i en av gangene som nå får mye mer lys og luft etter at dørene kunne stå åpne. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune- Dører som før måtte stå låst kan nå slås opp. Det er blitt mye mer åpent og mer lys i gangene. For beboerne og pårørende som kommer på besøk er det en stor forbedring. Dette har vi ansatte ønsket oss lenge, sier hjelpepleier Vence Madsen. 

På sykehjemsavdelinger med pasienter med demens kan det være en utfordring at pasienter har problemer med å orientere seg, og enkelte vandrer og kommer bort fra avdelingen. Tradisjonelt blir denne utfordringen løst med at noen dører står låst.

Med et digitalt alarmanlegg kan ulike sensorer gjøre oversikten betydelig enklere, og ett av resultatene er altså at mange dører nå kan stå åpne hele dagen.

Flere muligheter

Alarmanlegget har i tillegg en rekke andre muligheter og funksjoner som letter og trygger hverdagen og nettene.

På Vågsbygdtunet har tre avdelinger med 71 beboere fått installert digitalt alarmanlegg.  Vågsbygdtunet var det første sykehjemmet i Agder som installerte alarmanlegg basert på en felles anskaffelse av velferdsteknologi.

Nå er det ett og et halvt år siden alarmanlegget ble tatt i bruk. Etter en periode med uttesting og utvikling har gradvis flere muligheter blitt benyttet.

Anne Johansen og Vence Madsen er glade for at mange flere dører nå kan stå åpne.- Vi ser at beboerne har fått større frihet. Ansatte melder også tilbake at det er blitt lysere og koseligere, sier avdelingsleder Anne Johansen og nevner blant annet at døra ut i omsorgssenterets hage nå kan stå åpen. 

Johansen peker også på at pårørende setter stor pris på det når de kan gå ut og inn uten å passere stengte dører. Hun mener også at pårørende er positive til passeringsalarm som varsler når en beboer forlater en definert del av omsorgssenteret, og at pårørende er positive til bruk av GPS.

Utvikle videre

I Kristiansand er alarmanlegg installert ved Vågsbygdtunet, Straitunet omsorgssenter, Kløvertun rehabiliteringssenter og Valhalla helsesenter. På Ternevig omsorgssenter er de snart klare for oppstart.

- Dette har krevd en stor innsats fra både ansatte og lederne. Men de har fått det til. Nå høster vi erfaringene slik at vi kan få mest mulig utbytte av bruk av ny helseteknologi, sier Ilse van Lingen, rådgiver i Virksomhet omsorgssentre.

Alarmanlegget er direkte knyttet opp mot en app på mobiltelefonen som ansatte til enhver tid har med seg. De vet om beboere går ut av rommet om natta, de får varsler om en beboer med fallrisiko forlater sengen eller de får meldinger fra beboere som trykker på knappen hos seg selv for å få hjelp.

- På telefonen kan de også se hvor kollegene er og om en alarm er tatt hånd om, eller de kan be om assistanse, sier Ilse van Lingen.

Tilpasses brukerne

Ny teknologi åpner for å bruke hjelpemidler som er bedre tilpasset den enkelte beboer. Ulike sensorer brukes for å dekke ulike behov for varsling. Noen beboere kan ha svært stort utbytte av ulike hjelpemidler, mens andre ikke har samme nytten.

- Bruken av helseteknologi må tilpasses den enkelte, sier Van Lingen. 

Kristiansand kommune vil de kommende årene gjøre store investeringer i helseteknologiteknologi.

- Hensikten er at vi på en bedre måte skal sikre at beboeres behov for hjelp blir ivaretatt, og vi vil gi dem økt trygghet og øke kvaliteten på tilbudet. Riktig bruk av helseteknologi gjør også at sykehjemmets viktigste ressurs, de ansatte, får mer tid til beboerne i sin arbeidshverdag, sier Van Lingen.

Kontakt for media

Ilse van Lingen
Rådgiver i Virksomhet omsorgssentre
982 13 018  

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 03.09.2019 13:22
Sist endret: 03.09.2019 13:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?