Gå til hovedinnhold

Åpnet 700 m sykkelvei på Slettheia

For 14,5 millioner kroner har skolebarn og beboere på Slettheia i Kristiansand fått 700 meter sykkelvei med fortau. Anlegget er bygd langs Slettheiveien fra Kartheia til Gislemyrveien.

Kake på Slettheia skole

Klasse 7B på Sletteheia skole fikk «åpningskake» servert i klasserommet.  På bildet Erion Rabushaj og Olivia Lervik. Erion er varamann til elevrådet, mens Olivia er leder i elevrådet. Foto: Bjørne Jortveit

Anlegget ble åpnet tirsdag 4. desember. Ordfører Harald Furre og teknisk direktør Terje Lilletvedt klippet snora. På grunn av en forglemmelse på Slettheia skole, møtte ikke klasse 7B opp til taler og snorklipp som avtalt. Dermed ble det klippet snor i solskinnet, uten taler. Kaker til 40 personer ble brakt ned til Slettheia skole til klasse 7B. Elevene fikk en gedigen overraskelse, som de satte stor pris på.

Byggeleder Øystein Aas i ingeniørvesenet og Bjørne Jortveit i ATP-samarbeidet fortalte om prosjektet og satsingen på sykkel, gange og buss i Kristiansand og i regionen for øvrig. Håndsopprekning i klassen viste at halvparten tar buss til daglig og halvparten sykler og går.

Så ble det endelig kake til elevene, rektor og klassekontakt og alle ble minnet om at dette gjelder å redusere utslipp av klimagasser og ta vare på planeten vår.

Solid oppgradering

Teknisk direktør i Kristiansand kommune, Terje Lilletvedt, og ordfører Harald Furre klippet snor. Her er de flankert av Gro Solås i Ingeniørvesenet  (t.v.) og Aase Gerd Paulsen samt Jan Otto Hansen i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Bjørne Jortveit

Slettheia har fått en solid oppgradering i området ved høyblokkene. Sykkelvei med fortau er på plass på nordsiden av Slettheiveien. På sydsiden er det oppgradert fortau i en lengde på 360 meter fra Gislemyrveien til Løvsangerveien. 120 meter av denne strekningen hadde ikke fortau tidligere. I tillegg er det bygd fire oppgraderte busstopp.

Det er midler fra den gamle bompengepakka (2009-2017) som har finansiert det nye anlegget på Slettheia. Tre av busstoppene er finansiert i egne prosjekt med statlige belønningsmidler. De kommer på toppen av det 14,5 millioner kroner store «bompengeprosjektet».

Separere gående og syklende

I dette bymessige området på Slettheia har det vært behov for å separere gående og syklende i årevis. Endelig er det blitt til virkelighet. Bredden på sykkelveien er 2,75 m, mens fortauets bredde er 1,75 m. Ikke minst elevene på Slettheia skole får nå gleden av tryggere skolevei.  Sletteheia er 1-7 skole med 293 elever. Skolebarn i 5., 6. og 7. trinn på Øvre Slettheia går på Sletteheia skole.

En annen viktig brukergruppe er alle de som sykler til jobb.

– Befolkningen har tatt vel imot det nye anlegget. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller byggeleder Øystein Smith i ingeniørvesenet. Kommunen har vært byggherre og har gjort mye av arbeidet selv. Landskapsentreprenørene AS har satt kantsteinene og Mesta har montert lysmastene.

Forfatter: Bjørne Jortveit
Publisert: 04.12.2018 14:32
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?