Gå til hovedinnhold

Åpent møte om havneområdet Kongsgård-Vige

19. september inviterer ordfører til åpent møte om forslag til kommunedelplan for utvidelse av havnearealer i havneområdet nord, Kongsgård-Vige. Planforslaget legger til rette for flytting av konteinerhavna fra Lagmannsholmen.

Åpent møte tirsdag 19. september

Areal foreslått til fremtidig havneutvidelse innringet.

Dato: Tirsdag 19. september
Tid: kl 18.30 – 20.00
Sted: Marvika, i Marviksveien 140.

Her blir planforslaget for utvidelse av havneområdet nord, Kongsgård-Vige, presentert, og det inviteres til meninger og innspill.

Informasjonsfolder

Høringsfrist 10. oktober

- Forslaget til kommunedelplan er nå ute til høring. Frist for å gi uttalelse til planen er 10. oktober 2017, forteller prosjektleder Jan Erik Lindjord i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Planforslaget

Mer informasjon og bakgrunnsmateriell

Du kan også hente et trykket eksemplar i servicetorget, i Rådhuskvartalet, inngang Øvre Torv, Rådhusgata.

Formannskapet vedtok i møte 21. juni 2017 å legge forslag til kommunedelplan for havneområdet nord, Kongsgård-Vige ut til offentlig ettersyn fra 30. juni - 10. oktober 2017. Formannskapet ber spesielt om innspill på erstatningsareal for barn og unge. Det ønskes også innspill på de økonomiske beregninger og totalkostnadene ved å flytte dagens kontainerhavn, og funksjonsfordeling med andre havner.

Her kan du sende din mening

Eller:

Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 201513219

Langsiktige mål med planen

Planprogrammet er bystyrets bestilling til administrasjonen. (22.06.16). De langsiktige målene med planen er å utvikle en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige, som ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner. Planforslaget skal bygge opp under nasjonale, regionale og kommunale føringer for overføring av gods fra vei til sjø, og ivareta mulighetene for en fremtidig jernbane til havna.

- Samtidig skal vi ivareta øvrig by- og samfunnsutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og Sømslandet, informerer prosjektleder Lindjord. – Vi må også sørge for at havnas muligheter til økonomisk utvikling er ivaretatt.

De største endringene

- Den mest omfattende endringen består i at havnearealene i Kongsgårdbukta utvides mot nord og vest. Dette kan gjøres ved å endre reguleringen av Ringknuten og deler av Ringåsen fra grøntområde til havneareale. Her er det viktig å kompensere med nye grøntområder for spesielt barn og unge, sier Lindjord.- Hestheia og sjøområdene utenfor Sør-Arena må også endres til havn. Byggeområder i Marvika endres til formål kontor, i stede for kombinert bolig-kontor for å hindre støykonflikter, forklarer Lindjord, og henviser til planforslaget for mer detaljert informasjon.

Mer informasjon og bakgrunnsmateriell

Kontakt

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Jan Erik Lindjord, rådgiver By- og samfunnsenheten, mobil 934 38 767
Marit Eik, planrådgiver By- og samfunnsenheten, mobil 464 23 416

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 11.09.2017 12:53
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?