Gå til hovedinnhold

Åpen høring om rett til sykehjemsplass

Kristiansand kommune inviterer alle innbyggere til høring om "Forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass med mer".

Lokal forskrift

Bakgrunnen for høringen er endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

De nye bestemmelsene innebærer blant annet at alle landets kommuner skal innføre sin egen forskrift.

Les mer om lovendringen her:

Det er helse- og sosialsektorens Virksomhet service og forvaltning som håndterer høringen i Kristiansand kommune.

- Vi er pålagt å utforme en lokal forskrift. Denne forskriften skal ha kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende boliger, sier Tor Kydland, jurist og leder av Virksomhet service og forvaltning.

Forskriftene som kommunene nå er pålagt å lage, skal også gjelde hvordan pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold følges opp.

Høringsbrev og utkast

Les høringsbrevet  

Les Kristiansand kommunes utkast til forskrift      

Les lovbestemmelser  

Ikke kø i dag

Per i dag er det ikke slik at Kristiansand kommune har venteliste på sykehjemsplass, og kommunen har ikke hatt slik kø de siste årene.

- Høringen og utarbeidelse av forskrift skjer fordi vi lojalt følger opp pålegg fra sentralt hold, sier Kydland.

Nå skal kommunen altså hente inn synspunkter på hvordan denne forskriften skal utformes. Den legges derfor ut til åpen høring for alle kommunens innbyggere. Flere sentrale instanser og organisasjoner er dessuten kontaktet direkte for at de skal gi sine innspill.

Høringsinstanser

  • Pasient- og brukerombudet i Agder
  • Norges Handikapforbund Agder
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
  • Ansattes organisasjoner i Kristiansand kommune
  • Helse- og sosialdirektøren
  • Eldrerådet
  • Rådet for Funksjonshemmede
  • Virksomhet omsorgssentre
  • Virksomhet behandling og rehabilitering

Delta i høringen  

Høringsfristen er satt til klokken 12:00 den 15. mai 2017.

Dersom du ønsker å delta i høringen, så send ditt innspill elektronisk til post.helseogsosial@kristiansand.kommune.no

Merk svaret med saksnummer 201702619 og «Svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kristiansand kommune».

Dette er altså en åpen høring som alle kan svare på, både privatpersoner og organisasjoner.På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i det vedlagte forslaget til forskrift. Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som vedlegg i den politiske behandlingen.

Forskriften trer i kraft etter vedtak i Kristiansand bystyre, senest 1. juli 2017. 

Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt. 

Kontakt for media

Leder Virksomhet service og forvaltning
Tor Kydland
959 40 355

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 05.04.2017 09:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?