Gå til hovedinnhold

Anbefaler skolestruktur-rapport på høring

Rådmannen og oppvekstdirektøren anbefaler at rapporten om framtidig skolestruktur i midtre Vågsbygd sendes på høring.

Høring

Rådmannen og oppvekstdirektøren anbefaler at rapporten om framtidig skolestruktur i midtre Vågsbygd sendes på høring. Foto: (Anders Martinsen fotografer)Oppvekststyret skal 20. mars komme med sin innstilling om høringsprosess. Formannskapet vedtar høringsprosessen, trolig i møtet 11. eller 18. april.

Det er lagt opp til at rapporten sendes på høring til styrene, elevrådene og FAU-ene ved Vågsbygd, Fiskå, Karuss og Slettheia skoler, fagorganisasjonene, Vest- Agder fylkeskommune og Vågsbygd vel.

Saksframstilling og rapport

I denne omgang dreier skolestruktur-saken seg altså bare om hvordan rapporten som Norconsult har laget skal høres.

Etter høringen kommer rådmannen og oppvekstdirektøren tilbake med en sak der de kommer med sin innstilling til framtidig skolestruktur.

Bakgrunnen for utredningen fra Norconsult er to av skolebyggene, Åsane og Fiskå, har stort behov for opprustning. Før et eventuelt vedtak om rehabilitering og investering på disse skolene, skal alternative skolestrukturmuligheter i midtre Vågsbygd utredes.

Under behandlingen av handlingsprogrammet for 2016-19 vedtok bystyret:

• Bystyret erkjenner at skolestrukturen i Kristiansand er et kostnadsdrivende element, og er derfor støttende til tiltak for å rasjonalisere denne. Elevtallsøkninger bør i den grad det vurderes hensiktsmessig tas ved utvidelse av eksisterende skoler.

• Før det vurderes å oppruste skoler i midtre Vågsbygd, gjennomføres en vurdering av skolestrukturen.

Norconsult vant anbudskonkurransen om vurdering av skolestrukturen.

Tre skoler

I den 74 sider lange rapporten konkluderer Norconsult med at skolestrukturen bør endres og at alle alternativene til dagens modell vil gi en bedre og mer fremtidsrettet organisering av de kommunale grunnskolene. De anbefaler denne modellen:

• To barneskoler: Slettheia skole og Vågsbygd skole avdeling Augland.
• Én ungdomsskole: Karuss.

«Strukturmulighet 2b er godt avstemt med hvor elevene bor og kommer til å bo. Denne muligheten gir delvis store grunnskoler – og utfordrer trolig kommunens tidligere «praksis». Vågsbygd avd. Augland har et potensial til å bli omkring 630 elever i denne muligheten – og vil med det bli kommunens største grunnskole. Strukturmulighet 2b er det alternativet som kommer best ut i forhold til årlige driftskostnader i LCC-beregningen», heter det i rapporten.

Norconsult har utredet kostnader, muligheter for utvidelse på tomtene, kommunens kriterier for geografisk plassering av skoler, faglige forskjeller, hensyn til elever, foresatte og ansatte og hensyn til andre tjenester/nærmiljø – særlig senterstruktur i Vågsbygd.

Disse skolene er vurdert i rapporten:

Vågsbygd avd. Augland (4.-7. trinn)
Vågsbygd avd. Åsane (1.-3.trinn) (disse skolene er administrativt sammenslått)
Karuss (1-10)
Fiskå (8-10)
Slettheia (1-7).

Øvre Slettheia skole er ikke tatt med i vurderingen.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 13.03.2018 14:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?