Gå til hovedinnhold

ESA stevner Norge for brudd på anskaffelsesregler

EFTAS overvåkingsorgan ESA mener Kristiansand kommune brøt EØS-regler for offentlige anskaffelser ved tildeling av kontrakt for bygging av parkeringskjeller under Torvet.

Fremdeles uenige

 

ESA stevner Norge for brudd på EØS-regler om offentlige anskaffelser i forbindelse med konkurransen om bygging og drift av parkeringskjelleren under torvene.

– Vi mener fremdeles at vi har gjort det som var riktig å gjøre i denne konkurransen og har fått full støtte i hele prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vi hentet inn juridisk kompetanse utenfra og fikk klarert at konkurransen kunne lyses ut som tjenestekonsesjon, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram, i en kommentar til at ESA har stevnet Norge for brudd på EØS-regler som gjelder offentlige anskaffelser.

Gram stiller seg uforstående til ESA sine uttalelser om at en annen konkurranseform kunne gitt bedre pris eller kvalitet for kommunen - dette med bakgrunn i at kommunen ikke er involvert i prosjektet hverken på eier eller driftssiden. Kommunen overtar som kjent anlegget uten kostnad og med en forhåndsdefinert kvalitet etter 60 år.

Både kommunen og Nærings- og fiskeridepartementet har i tidligere tilsvar til ESA ment at kontrakten ble lyst ut på riktig måte og at dette var en kontrakt om tjenester.

Uenigheten med ESA dreier seg om flere forhold. ESA mener at det var feil at konkurransen ble lyst ut som tjenestekonsesjon, og ikke som byggekonsesjon. Videre mener de at reglene ble brutt ved at konkurransen ikke ble kunngjort i hele EØS gjennom EU-tidende og TED-databasen og sist, ved å ikke respektere minstekravet for fristen for å levere tilbud.

Vil ta ett år

Når saken kommer opp i EFTA-domstolen er det den norske staten som skal føre saken fra norsk side. ESA ser for seg at den videre prosessen tar rundt ett år:

  • ESA sender stevningen til domstolen innen 1-2 måneder
  • Når domstolen har mottatt stevningen og Norge har fått meddelt denne, har Norge 2 måneder på å sende sitt skriftlige svar.
  • Etter at Norge har sendt sitt tilsvar til domstolen, vil EU-kommisjonen og de andre EØS-landene få mulighet til å sende inn skriftlige syn på saken dersom de ønsker det.
  • Norges svar vil også bli meddelt ESA, som da har 1 måned å sende sitt tilsvar
  • Dette svaret vil så bli meddelt Norge, som har 1 måned på å sende sitt tilsvar

Etter denne prosessen vil EFTA-domstolen sette en dato for et rettsmøte i Luxembourg for partene i saken.

Bakgrunn

ESA mener konkurransen skulle vært lyst ut som en såkalt byggekonsesjon. Kommunen og Nærings- og fiskeridepartementet mener det var riktig at konkurransen ble lyst ut som en tjenestekonsesjon.

Ifølge ESA kan Kristiansand kommune ha brutt reglene ved (1) ikke å kunngjøre anskaffelsen i hele EØS gjennom EU-tidende og TED-databasen, (2) ikke å respektere minstekravet for fristen til å levere tilbud i konkurransen og (3) gi en uriktig beskrivelse av hva kontrakten gjelder ved å bruke gale eller i det minste ufullstendige og upresise CPV-numre. CPV-numre er standardiserte henvisninger som brukes for å beskrive hva en oppdragsgiver er ute etter, uavhengig av språk.

Kontaktpersoner for media

Eiendomssjef Hans-Christian Gram, telefon: 908 31 223

Forfatter: Hilde Fjukstad
Publisert: 16.03.2017 11:12
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?