Gå til hovedinnhold

De fleste ungdommer har det bra

Ungdata-undersøkelsen i Agder er nå gjennomført. Ferske tall viser at de fleste ungdommer i 8.-10. trinn og elever på 1. videregående trinn i Kristiansand har det bra.

Ungdata

Remi Vevik Strand fra Holte 10 klasse og Ingebjørg Strømme fra Haumyrheia 10 klasse er begge med i Kristiansand Ungdomsutvalg KUU. Nå som resultatene er klare skal ungdomsutvalget komme med innspill til hva som kan gjøres fremover for å bedre ungdommenes hverdag.

Dette halvåret ble den største ungdomsundersøkelsen (Ungdata) gjennomført i Agder. 17. 000 ungdommer ble invitert til å delta i undersøkelsen som stiller spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Spørsmålene som ble stilt handlet om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse.

Tidligere har Ungdata vært gjeldene for alle elever på ungdomstrinnet i begge Agder-fylkene. Nytt i år er at også alle elever på første trinn i de videregående skolene fikk tilbud om å delta i undersøkelsen.

Høy svarprosent

I Kristiansand deltok totalt 2778 ungdomskolelever og 1176 videregående elever. Dette utgjør en svarprosent på 87 prosent som gir gode indikatorer på hvordan unge opplever hverdagen sin.

Folkehelsekoordinator og prosjektleder for Ungdataundersøkelsen i KristiansandProsjektleder Stine Busborg Sagen kommune, Stine Busborg Sagen kan fortelle at resultatene viser at de fleste ungdommer i Kristiansand har det bra.

– Undersøkelsen viser at ungdommer er fornøyd med vennene sine, foreldrene sine, skolen de går på og lokalmiljøet. Ungdommene har også gode verdier i form av at de er glad i idrett, de er opptatt av å være flinke på skolen og de ser optimistisk på fremtiden.

Ingen markante forskjeller

Sammenlignet med forrige undersøkelse viser årets tall at det er ingen markante forskjeller. Oppsummert viser tallene at størstedelen av Kristiansands ungdom har det bra og er fornøyd. En liten prosentdel ungdom melder om dårlig/lite nettverk eller at de ikke har en fortrolig venn. En del av ungdom opplever psykiske symptomer, særlig jentene. Selvskading forekommer, spesielt hos jentene. Røyking, snusing, alkoholbruk og bruk av andre rusmidler er lavt i ungdomsgruppene. Få ungdommer har risikoatferd, de opplever lite trusler og vold, og det er lav andel som sier i fra om vold i nære relasjoner.

Presentasjon av undersøkelsen

Nye spørsmål

Tirsdag 7. juni presenterte prosjektleder Stine Busborg Sagen resultatene fra undersøkelsen for Kristiansand Ungdomsutvalg KUU. Resultatene ble fremlagt i bystyresalen i Rådhuset i Kristiansand.

Årets undersøkelse inkluderte også et par nye spørsmål. Ungdommene ble blant annet spurt om de har utført seksuelle handlinger for å oppnå goder. Her svarte 3-5 prosent av ungdommene ja. Det andre spørsmålet gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand. Her svarte 7 prosent av videregående elever at de har kjørt i påvirket tilstand.

- Siden undersøkelsen også inkluderer videregående elever ser vi at tobakk og rus blir mer utbredt, der vi ser et sprang fra 10.-trinn til 1.-trinn på videregående. På nasjonal basis ligger Kristiansand lavt i sammenligning, og det er ingenting som tyder på at noe av resultatene avdekker et Kristiansands fenomen. Det er veldig positivt, sier prosjektleder Stine Busborg Sagen.

Veien videre

Undersøkelsen skal nå gjøres kjent blant fagfolk og politikere i kommunen og det skal skrives en dybdegående rapport på høsten. I november kommer det i tillegg en regional rapport som sammenlikninger ungdomstall i kommunene på Agder. Rapporten blir presentert på Ungdata konferansen «Ung og innafor?»i Kristiansand 3.-4. november.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Stine Busborg Sagen, mob: 901 15 094

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 07.06.2016 16:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?