Gå til hovedinnhold

975.000 til klima-innkjøp i kommunen

Miljødirektoratet har innvilget 975.000 kroner i tilskudd for å engasjere en miljø- og klimapådriver innen innkjøp, knyttet til Business Region Kristiansand og nye Kristiansand.

975.000 fra Miljødirektoratet

Næringsrådgiver Valborg Langevei holder tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet på 975.000 til en klima- og miljøpådriver innen innkjøp i nye Kristiansand. Langevei har skrevet søknaden som skal bidra til kompetanseheving og innovasjon innen innkjøp. Foto: Ragna Marie Henden

–  Dette var gledelig! Vi har nådd gjennom med vår søknad på nærmere en million, forteller Valborg Langevei i Business Region Kristiansand. Vi har sendt en søknad til Miljødirektoratets klimasatsmidler om tilskudd til å gjennomføre kompetansehevende tiltak innen innkjøp i den nye kommunen. Prosjektet skal gjennomføres i kommunen med Stiftelsen Miljøfyrtårn, Klimapartnere Agder og Klimaalliansen som eksterne støttepartnere. Det var 17 søknader for til sammen 16 millioner kroner til arbeid med å systematisere og integrere klimahensyn i anskaffelser. Blant disse har vi fått et tilskudd på 975.000 kroner, 75 prosent av de totale prosjektkostnader, sier Langevei, godt fornøyd.

Miljødirektoratet skriver i tilsagnsbrevet at de har prioritert å støtte prosjekter som er mer ambisiøse enn dagens krav og praksis, og som bidrar til økt kompetanse og økt gjennomføring av klimavennlige anskaffelser i kommunen. Lykkes kommunen med å integrere klimahensyn i innkjøp systematisk og grundig i store deler av kommunen vil dette arbeidet bidra til langsiktig klimagassreduksjon også i senere anskaffelser. Miljødirektoratet oppfordrer Kristiansand til å samarbeide med kommunene Karmøy, Stranda, Stavanger og Klimaetaten i Oslo, som også er tildelt midler. Kompetansedeling er et viktig anliggende for Miljødirektoratet.

Grønn anskaffelsesstrategi

– Innkjøpsavdelingen i Kristiansand kommune gjør i dag en god jobb, og har en egen anskaffelsesstrategi med grønn profil som de høster anerkjennelse for. Her er samarbeidet med klima- og miljørådgiverne i kommunen helt sentralt, sier Langevei.

– Med kommunesammenslåingen og økt fokus på grønne anskaffelser er det behov for innovative innkjøp og kompetansedeling i alle ledd, også for innkjøp som gjøres utenom innkjøpsavdelingen. I tillegg er det viktig at vi stimulerer næringslivet til å kvalifisere seg som leverandører til kommunen. Her er miljøsertifisering sentralt, sier Langevei om begrunnelsen for søknaden.

Om grønne innkjøp i kommunen

Miljø- og klimapådriver innen innkjøp

Tiltaket med kompetanseheving skal gjennomføres ved å engasjere en miljø- og klimapådriver i en 60 prosent stilling i to år. Denne personen skal bidra spesielt innen teknisk sektor i kommunen i første omgang.

– Målet er å bidra til klimareduserende tiltak der kommunen har ansvaret for store innkjøpsvolum, og kan bruke sin innkjøpsmakt til innovative innkjøp. Det gjelder både i Kristiansand Eiendom, og i ingeniørvesenet, relatert til utslippsfrie anleggsområder og vedlikehold, og i øvrige sektorer i den nye kommunen. I nærmeste framtid skjer det blant annet i forbindelse med bygging av en ny kulturskole på Odderøya. Her ønsker vi å benytte kompetansen til den nye miljø- og klimapådriveren. I tillegg vil vi også benytte kompetansen ved fremtidige innkjøp av blant annet feiebil, søppelbil, anleggsmaskiner og lastebiler, forteller Langevei.

Heve kompetansen i kommunen

– Business Region Kristiansand har sendt denne søknaden for å heve kompetansen på miljøvennlige innkjøp i alle ledd i kommunen. I tillegg er vi opptatt av å stimulere næringslivet til å løse samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, og på den måten også styrke bedriftenes konkurranseevne. Nye Kristiansand vil gjøre innkjøp til en verdi av i overkant 3 milliarder kroner i 2020, forteller næringsrådgiveren.  

Utfordringer i anbudsutforminger

Kommunen vil gjerne sette strenge miljøkrav ved anbud i alle større anskaffelser i Nye Kristiansand. Det vektlegges at det skal være fokus på tilbydere som har offensive og fremtidsrettede løsninger for klima og miljø. I utformingen av anbud er det utfordrende å både være åpen nok, og samtidig konkret nok til at leverandørene kommer med de beste løsningene.

– Ofte blir anbudene for detaljerte til å gi rom for å få de beste løsningene. For å endre dette må vi tilføre kompetanse der anbudene blir skrevet. Kompetanseheving og deling av kompetanse på alle plan er derfor en viktig del av prosjektet, sier næringsrådgiver Langevei.

Kontakt

Geir Haugum, næringssjef, Business Region Kristiansand, mobil: 971 71 885
Valborg Langevei, næringsrådgiver, Business Region Kristiansand, mobil: 992 19 474

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.06.2019 08:32
Sist endret: 24.06.2019 08:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?