Gå til hovedinnhold

93 flyktninger bosatt

93 flyktninger er bosatt i Kristiansand kommune hittil i år. Kommunen følger oppsatt plan og forbereder nye tiltak for å sikre raskere integrering.

Bosetting

Deltakere knyttet til Jobbhuset ved NAV Kristiansand har vært med å klargjøre flere boliger for flyktninger. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.Politikerne i Kristiansand har vedtatt (lenke til vedtak og til saksfremstilling) at kommunen i år skal bosette 260 flyktninger pluss flyktninger som kommer på familiegjenforening. Hittil i år er altså 93 bosatt i tillegg til at 53 personer er bosatt etter gjenforening.

Syria, Eritrea, Afghanistan og Somalia er de viktigste opprinnelseslandene.

At en flyktning blir bosatt betyr at vedkommende har fått innvilget asyl i Norge og skal bo i Kristiansand. Bosatte flyktninger kan under gitte forutsetninger få gjenforening med familiemedlemmer som da også blir bosatt her i kommunen.

Kontroll

Elisabeth Engemyr- Vi har veldig god oversikt og kontroll over situasjonen slik den er i dag, sier Elisabeth Engemyr, som er leder for kommunens flyktning- og integreringsarbeid.

Engemyr peker på at antall asylsøkere til Norge så langt i år er halvert sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

- Hva som skjer ut over sommeren og høsten er uvisst. Vi er klare til å håndtere vår del dersom Norge får en ny stor økning av flyktningstrømmen, sier Engemyr.

Raskere integrering

Engemyr er imidlertid ikke i tvil om hva som er kommunens viktigste arbeidsområde på feltet flyktninger.

- Flyktningene som bosettes skal integreres og de skal i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Det er det beste for flyktningene selv og det er viktig for samfunnet, sier Engemyr.

Aktive flyktninger

Prosjektgrupper har arbeidet med ulike sider av flyktningsituasjonen siden i vår. De har funnet og diskutert ulike forbedringsområder. Et viktig utgangspunkt for arbeidet har vært at en ønsker aktive flyktninger som settes i stand til å ta større ansvar for sin egen situasjon.

- Vi vil at flyktningene skal være aktive og raskt få mulighet til å ta ansvar for egne liv og klare seg selv. Dette sier flyktningene selv også, sier Engemyr.

Engemyr peker blant annet på funn gjengitt i en rapport fra firmaet PWC. Der kommer det også frem at flyktninger selv ønsker mer aktivitet raskere.

Rapporten kom i mars og danner mye av grunnlaget for organiseringen av arbeidet med flyktninger i Kristiansand.

Forbedringspunkter

Rapporten ble omtalt da den kom, og den pekte på flere forbedringspunkter. Tre punkter er formulert som viktigst for arbeidet fremover:

  • Skape felles forståelse og forbedre intern samhandlig
  • Kontinuitet i tilbudet og aktive flyktninger
  • Aktiv koordineringsrolle mot frivillige og statlige organisasjoner

Arbeidet i prosjektgruppene er ikke avsluttet. Mye arbeid gjenstår, men gruppene har allerede levert noen forslag som er besluttet gjennomført.

Får kontaktperson

- Alle flyktninger som blir bosatt skal ha en kontaktperson i sitt nærmiljø. Denne kontaktpersonen skal hjelpe flyktningen eller familien i sin kontakt med det offentlige, og bidra til at de finner frem i sitt nye nærmiljø, sier Engemyr.

Kontaktpersonene skal rekrutteres fra de mange frivillige organisasjonene som ønsker gjøre en innsats.

- Kontaktpersonene skal få god opplæring, og vi regner med at de første kan begynne i oktober eller november, sier Engemyr.

Økt antall praksisplasser

En midlertidig stilling i markedsavdelingen i NAV Kristiansand starter i august arbeidet med å finne praksisplasser både i det private og offentlige. I en praksisplass kan en person prøve ut sine egne kunnskaper og ferdigheter.

- I praksisplassen kan en person få jobbe, lære fag og lære språk. En person som for eksempel har vært snekker i sitt hjemland, kan få mulighet til å vise hvilken kompetanse han har, sier Engemyr.

Kontakt for media:

Leder for kommunens flyktning- og integreringsarbeid
Elisabeth Engemyr
913 62 042

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 01.07.2016 10:32
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?