Gå til hovedinnhold

90 millioner til kollektiv, sykkel og gange

Samferdselsdepartementet gir 90 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen i 2019, til buss, sykkel og gange.

90 millioner i belønningsmidler

Administrerende direktør Siv Elisabeth Wiken i AKT Agder kollektivtrafikk og rådgiver Bjørne Jortveit smiler bredt over 90 millioner i belønningsmidler til kollektiv, sykkel og gange i Kristiansandsregionen. Foto: Ragna Marie Henden

–  Dette er siste tilskuddet i en treårige belønningsavtale med staten. Forutsetningen for å få midlene er at regionen har klart å levere på nullvekstmålet for personbiltrafikk. Og det har regionen klart. I perioden 2017-2019 er antall bompasseringer med personbil redusert med 0,5 prosent.  Trafikkutviklingen i perioden er sammenliknet med personbiltrafikken i 2016, sier Bjørne Jortveit, rådgiver i ATP-samarbeidet (areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen), fra Kristiansand kommune.

– Dette betyr at vår region har fått 300 mill. kroner i belønningsmidler fordelt over tre år.  Staten inngikk en avtale i 2017 med ATP-samarbeidet, representert ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, forteller Jortveit.

–  Dette er gledelig, og meget viktig for AKT for å kunne opprettholde dagens nivå og tilbud til innbyggerne. Vi har vært avhengig av denne støtten fra 2004 for å kunne tilby blant annet flexikort, en stabil prispolitikk og høy frekvens på bussavganger, sier administrerende direktør Siv Elisabeth Wiken i AKT Agder kollektivtrafikk. – Fra høsten vil vi øke frekvensen ytterligere på flere strekninger. Midlene er meget viktige for oss for å kunne nå våre mål. Vi ser også at kundene responderer på dagens kollektivtilbud, og har økt antall reisende det siste året, forteller Wiken.

Begrunnelse fra departementet

I  brev fra Samferdselsdepartementet begrunnes tildelingen av 90 mill. kr slik:

«I 2018 var personbiltrafikken gjennom bomstasjonene 0,5 pst. lavere enn i 2016, og kollektivtrafikken har økt med 2,4 pst. det siste året. Rapporten fra byområdet viser at biltrafikken er redusert noe og kollektivtrafikken fortsetter å øke. Dette er i henhold til målsettingen i inngått belønningsavtale. Departementet vil derfor betale ut de avtalefestede midlene for 2019 på 90 mill. kr i løpet av kort tid»

Pressemelding fra departementet

73 millioner til bussdrift

I 2019 skal 73 av de 90 millionene, som nå er bevilget, brukes til bussdrift. Her er det satt av 12 mill. kroner til fysiske tiltak for buss, blant annet:

 • 2,9 mill. til en reguleringsplass for buss
 • 3 mill. kr til busstopp/ busskur
 • 1 mill. til å redusere bussenes ventetid  i det store lyskrysset på  Lund Torg
  - svingebevegelser og optimalisering av trafikklysene for bussene.
 • 1 mill. til asfaltering ved den ny rutebilstasjonen.

13 millioner til sykkel og gange

2019 er det disponert omlag 13 mill. kr til sykkel- og gangetiltak. Midlene skal brukes til:

 • 5 mill. kr. Ny hengebro over Otra – fra Haus til Mosby. Nåværende bro er gammel og må skiftes ut. Trasévalg for ny bro er under utredning. Dette prosjektet har også en bevilgning på
  5 mill. kr fra 2018. Kristiansand kommune må fullfinansiere broa.
 • 3,2 mill. kr til reasfaltering på kommunale sykkelveier
 • 1,1 mill. kr til reasfaltering på fylkeskommunale sykkelveier
 • 0,8 mill. kr reasfaltering av fortau i Tollbodgata, fra Kronprinsens gt. til Tinghuset
 • 1 mill. kr til snarvei fra Smååsane til Askedalen i Vennesla
 • 1 mill. kr til bysykkelordning

Kontakt

Administrerende direktør Siv Elisabeth Wiken i AKT Agder kollektivtrafikk as, epost: siv.wiken@akt.no
tlf. 38 14 53 80

Rådgiver ATP-samarbeidet, Bjørne Jortveit, mobil: 908 02 839
(ATP, areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen)

Forfatter: Ragna Marie Henden/Bjørne Jortveit
Publisert: 24.06.2019 15:49
Sist endret: 24.06.2019 16:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?