Gå til hovedinnhold

8. mars frokost i kommunen

For første gang arrangeres det en intern 8. mars-markering i kommunen. – Det er et viktig solidaritetsarrangement, sier LIM-koordinator Toril Hogstad i Kristiansand kommune, by- og samfunnsenheten.

8. mars frokost i kommunen

LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, inviterer kommuneansatte på 8. mars frokost med foredrag, program og musikk. Ordfører Harald Furre åpner kommunens første interne 8. mars arrangement, og formannskapet er invitert. Foto: Ragna Marie Henden

LIM-koordinator Toril Hogstad i Kristiansand kommune, by- og samfunnsenheten inviterer til et arrangement med meningsfullt innhold for kvinner og menn i kommunen. 8. mars-frokost med program, kl 8 – 9.30 i kantina i Rådhuskvartalet for kommunens ansatte. (7.700).

Fortsatt utfordringer i Kristiansand

- I Kristiansand og Norge er vi kommet langt innen likestilling og inkludering, men vi har fortsatt utfordringer. Vi har også en viktig oppgave med å stille oss solidarisk med kvinner andre steder i verden som ikke lever under våre gode forhold, oppfordrer Toril Hogstad.

– Samtidig må vi erkjenne at Norge og Kristiansand fortsatt har utfordringer. Det er særlig innen vold i nære relasjoner, seksuell trakassering, spesielt i sosiale medier, få kvinnelige ledere i privat sektor og løse tilknytningsforhold og lønn i arbeidslivet, som er våre utfordringer. Dette er fakta i nye rapporter (Norges niende rapport til CEDAW; FNs kvinnediskrimineringskomite) og dessverre er det slik at Kristiansand kommer dårligere ut enn resten av landet, opplyser Toril. Jobben som LIM-koordinator i kommunen er fortsatt aktuell for å sikre like muligheter for 50% av befolkningen, kvinner.

Toril leder en tverrsektoriell ressursgruppe for likestilling og mangfold, og jobber strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Likestilling sees et vidt perspektiv og omfatter kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og i enkelte tilfelle alder.

Musikk og innlegg

Ordfører Harald Furre åpner kommunens første 8. mars arrangement, og hele Formannskapet er invitert til å delta før Formannskapsmøtet starter samme dag. Sheila Simmenes synger, det er foredrag ved både teatersjef Birgit Amalie Nilssen, podcast-programlederne Kaisa Augusta Hansen og Mirjam Storm, og studenten Amina Haji A. Dahir. – Og ikke minst en hyggelig samling med god frokost sammen i kantina, forteller Toril, som håper dette er starten på en god tradisjon for kommuneansatte, både kvinner og menn.

Strategi for likestilling, inkludering og mangfold, 2015 – 2022

Bystyret vedtok i 2015 en viktig strategi for likestilling, inkludering og mangfold, 2015 – 2022. Denne må også gjennomføres, og 8. mars arrangementet er med på å sette fokus på våre målsettinger i strategien, presiserer Toril. Les mer om strategien her

- Politikerne våre skal ha ros for å være pådrivere i kommunen for likestilling. De holder oss i ørene, og passer på at vi følger opp, sier likestillingskoordinatoren, og oppfordrer politikerne til å fortsette med sitt engasjement.

- Administrasjonen og ledelsen i kommunen må være med på å flagge strategien og stå opp for de målsetninger som er skissert her, og se likestilling og mangfold som en del av jobben.

- Om alle vi 7.700 ansatt i kommunen er gode på dette, så vil det også påvirke våre brukere og innbyggere positivt. Vi må se forbi ytre kjennetegn som kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering, og fokusere på å se det enkelte menneske, oppfordrer en engasjert likestillingskoordinator i kommunen.

Pilotkommune i likestilt arbeidsliv

- Kommunens ansatte deltok i desember 2016 i en intern spørreundersøkelse som gikk på likestilling og inkludering. Denne undersøkelsen er en del av arbeidet vi nå gjør på Agder hvor Kristiansand er med i et pilotprosjekt for likestilt arbeidsliv, sammen med 15 andre virksomheter på Agder, forteller Toril Hogstad. - Målet er å bli sertifisert som likestilt virksomhet sommeren 2018. Mer info her.

Kontakt

For mer informasjon kontakt LIM-koordinator i Kristiansand kommune,
Toril Hogstad, mobil:952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.01.2017 09:11
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?