Gå til hovedinnhold

500 000 kroner til kunst og kultur

Av årets budsjettpost på 1,2 millioner til kunst- og kulturformål i Kristiansand ble nesten halvparten tildelt nå.

Ønsker stor bredde

Fra filmen Semper fi av Them Girls Film. Foto: Alvilde Naterstad

– I neste tildelingsrunde med søknadsfrist 15. januar 2017 håper vi å få inn enda flere gode søknader. Særlig håper vi på enda flere søknader om tilskudd til visuell kunst og til litteratur. Det vil øke bredden i tildelingene, sier kulturrådgiver Helene Hostad Tønnessen.

Kristiansand kommune har nettopp tildelt tilskudd til kunst- og kulturformål. Av 62 søknader var det 33 som gikk gjennom nåløyet og fikk tilskudd. Som vanlig fordeler søknadene seg på hele spekteret av kunst og kultur, men med klar hovedvekt på musikk. Musikksøknadene stakk av med 35 % av tilskuddsposten mens idretten til denne runden fikk 23 %.

100-årsjubileum

En av søknadene som resulterte i betydelig støtte, var søknaden fra Vest-Agder Idrettskrets. De fikk 40 000 kroner for å lage film og bok til sitt 100-årsjubileum.

Vest-Agder Idrettskrets har 100-årsjubileum i 2017 og er den nest eldste kretsen i landet. Kretsen produserer nå en bok som skal dokumentere idrettens historie i fylket. En film om historiske begivenheter og idrettsarrangementer er også på trappene og begge prosjektene er planlagt lansert i forbindelse med jubileet.

Historiker Nils M. Justvik blir sentral når boka skal skrives, mens de to NRK-veteranene Johan Christian Sandvand og Inge Fosselie er fagpersonene bak filmen.

Film

Them Girls Film, tidligere De jentene der, fikk 10 000 kroner i tilskudd til produksjon av filmen Semper fi. Semper Fi er et drama som utspiller seg på tvers av grensene mellom Norge og Irak, når en norsk soldat blir anklaget for grov tortur og misbruk. Hva ledet opp til hendelsen, og hva skjer når han kommer hjem og må stå til ansvar for sine handlinger?

Semper Fi startet sitt liv som et teaterstykke skrevet av Ulrikke Benestad for Kilden i Kristiansand. Stykket ble godt mottatt, og ble senere satt opp av både Forsvaret og Den Kulturelle Skolesekken i Aust- og Vest-Agder. Prosjektet har også blitt brukt i Forsvarets etiske opplæring og veldedighets-forestilling for veteraner.

Nå lager Them Girls Film Semper fi som en fiksjonskortfilm på 15 minutter. Den regner de med å vise i Den kulturelle skolesekken både i Aust- og Vest-Agder, samt på festivaler.

Leve av søppel

Forfatter Atle Håland og billedkunstner André Tribbensee beveger seg gjerne i grenselandet mellom kunst og aktivisme. Nå får de to kunstnerne 25 000 kroner i tilskudd til et forprosjekt til en bok om mennesker som lever av søppel.

«Prosjektets mål er å opparbeide manus til en bok om mennesker som lever av søppel.

Vi vil belyse eksempler fra både lokale initiativ i Norge og Europa, velstående samfunn der mennesker bruker søppel som en ressurs på mer eller mindre frivillig basis, og samfunn og miljøer i utlandet der mennesker gjennom fattigdom er tvunget til dette for å overleve, for eksempel miljøer i Sør-Amerika, Afrika, India og Bangladesh.» skriver de to kunstnerne blant annet i søknaden.

Det aktuelle prosjektet er relatert til kunstnernes tidligere arbeider innen samme tematikk, som «frigansime" og «dumpsterdiving" - gjenbruk av mat for å vise til alternative strategier for å overleve. Både nasjonalt og internasjonalt er dette aktuelt med tanke på utnytting av ressurser, bevisstgjøring av forbruk ved å lete etter veier for å finne bedre løsninger angående klima- og miljørelaterte utfordringer samt bekjempelse av fattigdom.

Tildelingene til administrativt behandlede kunst- og kulturformål finner du her.

Tilskudd til større saker som er politisk behandlet kan du finne her.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 03.10.2016 10:43
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?