Gå til hovedinnhold

42 år i hjemmesykepleien

Tove Erland Nilsen har hatt sin siste dag på jobb etter 42 år i hjemmesykepleien. Hun har sett en enorm utvikling i tjenesten siden hun hadde sin første arbeidsdag sommeren 1975.

- Et flott yrkesliv

Tove Erland Nilsen er nå inne i sin første uke som pensjonist. Hun har opplevd en rivende utvikling i yrket, og har mange gode minner fra gode kolleger og pasienter.

- Vi var opp mot ni personer, den gangen, totalt med sykepleiere og hjelpepleiere. Vi dekket hele kommunen – riktignok sammen med menighetssøstrene, sier Tove Erland Nilsen om jobben hun startet i 27. juni 1975.

62-åringen hadde sin siste arbeidsdag på søndag, og beskriver en hverdag i yrket som er ganske annerledes enn i dag. Helse, miljø og sikkerhet, det som i dag kalles HMS-arbeid, var bare i sin spede begynnelse. Den første personløfteren brukte hun først et stykke ut på 80-tallet. De fleste pasientene hadde bare badekar, og det ble mange tunge løft.

Kjørte egen bil

Ferden rundt til brukerne gikk i begynnelsen i hennes egen bil. Hun var forpliktet til å disponere bil, og hun rullet rundt mellom Vågsbygd, Tveit og Randesund – gjerne med ski på takgrinda.

- Jeg hadde en bruker i Randesund som bodde slik til at ski var eneste måte å komme frem på om vinteren. Så jeg kjørte så nær jeg kunne før jeg spente skiene på og gikk resten av veien. Jeg hadde også en bruker på en øy vest i byen, og da jeg skulle ut til henne ble jeg hentet på brygga av familiens båt, sier hun.

Vaktsykepleieren kunne hun nå med VHF-radio, og til ytterste nødsfall hadde hun en knapp som satte henne i direkte kontakt med politiet.  

Utdannet i Oslo

Erland Nilsen er utdannet hjelpepleier. Av dagens utdanningskategorier er det helsefagarbeider som kommer nærmest. Hjelpepleier ble hun på Lovisenberg sykehus i Oslo. Sin første jobb i Kristiansand hadde hun på Solvang sykehjem, men hun fant fort ut at hun heller ønsket å jobbe i hjemmesykepleien.

- Jeg har trivdes veldig godt, sier hun.

 Hun har hatt brukere helt fra de aller eldste til babyer.

Selvstendig og utfordrende

- Det har vært veldig selvstendig, og en må ikke være redd. Når du tar utfordringene, så gir det deg så ufattelig mye, sier hun.

For henne har det også vært en fordel med transportetappen mellom brukerne.

- Det som kan ha vært vanskelig hos en bruker, det går bort før du når den neste. Jeg logger av før jeg logger på igjen hos den neste, sier hun og sier hun mener det er viktig å lukke døra mellom jobb og hjemme.

- Mange sliter med at de tar med seg ting hjem, eller de tar ting hjemmefra med seg på jobb, sier Erland Nilsen.

- Viktig yrke fremover

Hun ser tilbake på de 42 årene med glede. Nå skal hun nyte pensjonisttilværelsen sammen mannen som nylig gikk av med pensjon. Hun mener yrkesgruppen er viktig, og håper Kristiansand kommune vil øke takten på ansettelser av helsefagarbeidere i fulle stillinger.

- Jeg har hatt flotte læringer som jeg har sett gå til andre yrker. Det er leit, men de kan ikke leve av helgestillinger. Kommunen må satse slik at vi har nok hender i fremtiden, sier hun.

Husker det positive best

Når det gjelder pasientene – eller brukerne – har hun mange tanker. Hun har møtt mange enkeltskjebner både på godt og vondt. De mange positive erfaringene ved å kunne hjelpe, sitter best i. På spørsmål om hva hun bekymrer seg for med hensyn til brukerne, så svarer hun «ensomhet».

- Ensomhet er en voldsom utfordring. Jeg er veldig positiv til tankesettet som ligger bak at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Det har mange positive sider. Men vi skal også huske at det betyr at det sitter mange ensomme rundt i byen, som mangler nettverk og som er alene om det meste, sier hun.

Hun har tenkt på om det kunne avhjelpe noe av problemet om flere av omsorgssentrene kunne hatt åpen kafé med middagsservering.

- Se dine ansatte

Hun peker også på at det er viktig at arbeidsgiveren ser de ansatte.

- Vi er ikke bortskjemt med velferdsgoder, og vi har ikke stilt høye krav. Vi har reist på personalturer som vi betaler fullt og helt av egen lomme. I forbindelse med slike turer har det hendt at ledelsen har spandert en middag på alle sammen som en overraskelse, og det blir svært godt tatt i mot. Slike små ting gir et løft og det blir husket, sier Erland Nilsen.

- Satser på ansatte

Personalrådgiver Tove Merethe Næss i helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune, er glad Tove Erland Nilsen har hatt 42 gode år i hjemmesykepleien.

- Det er flott å høre at hun har slik omsorg for pasientene sine, at hun finner så mye stolthet og glede i jobben. Det er veldig gledelig at hun har hatt et godt yrkesliv i kommunen, sier Næss.

Det er viktig for Kristiansand kommune å være en god arbeidsgiver, og Næss trekker spesielt frem tre ting som skal bidra til at kommunen klarer å rekruttere og beholde den viktige arbeidskraften i helse- og sosialsektoren.

Årsplan

Årsplan er en helårs turnus-, vakt- og arbeidsplan og en oversikt over kompetanseutvikling og sammensetning. Det er også en aktivitetsplan med ferie- og høytidsperioder for hele året.

- Vi har nå innarbeidet årsplan for alle som jobber turnus i helse- og sosialsektoren. Det gir forutsigbarhet, og gjør det lettere for ansatte å planlegge, sier Næss.

Heltidsprosjekt

Arbeidet med heltids- og deltidsstillinger har blitt mer og mer sentralt i den siste tiden.

- Lederne i sektoren og politikerne setter nå fokus på heltid. Det er viktig at de ansatte har en lønn å leve av, og vi vet at mange deltidsansatte vil jobbe mer, sier Næss.

Hun stikker ikke under en stol at det også er en stor gruppe ansatte som ikke velger å jobbe i  100 prosent-stilling selv om det er mulig for dem.

- Vi trenger at folk jobber 100 prosent. Vi har nå startet et prosjekt som følges opp, og vi skal utarbeide flere tiltak for å øke stillingsstørrelser og få flere i arbeid på heltid, sier Næss.

Sykefravær

Den tredje faktoren Næss trekker frem, er sykefraværet som var på 9,2 prosent i 2016.

- Det er viktig for oss å beholde folk i jobb, og at de er friske. Vi vil at folk trives og at de ønsker å gå på jobb, sier Næss.

Helse- og sosialsektoren jobber aktivt med for eksempel inkluderende arbeidsliv (IA) og IA-dager. En jobber også aktivt med ansatte som har helseproblemer om hvor de kan jobbe og hva de jobber med.

Næss peker på at det er svært viktig å tilby gode og helsefremmende arbeidsplasser.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 07.06.2017 13:15
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?