Gå til hovedinnhold

3,15 millioner kroner i støtte

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har innvilget over 3,15 millioner kroner til Kristiansand kommune i støtte til tiltak til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Støtte til 12 tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har innvilget 3 150 500 millioner kroner til Kristiansand kommune i støtte til tiltak mot barnefattigdom. Foto: scanstockphoto.com

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har delt ut 297,3 millioner kroner til kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører over hele landet i støtte til tiltak til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Av disse midlene fikk Kristiansand kommune innvilget 3 150 000 millioner kroner, og er blant ti storbyer som fikk innvilget mest støtte i år.

Leder for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand, Jørgen Skauge er også fagansvarlig for tilskudd i kommunen. Han kan fortelle at søknadsprosessen med Bufdir resulterte i 12 tiltak.

– Denne tilskuddsordning en er viktig for arbeidet med inkludering av barn i lavinntektsfamilier i Kristiansand og at 12 tiltak får tilskudd til å nå målgruppen er veldig bra. Det er også gledelig at Kristiansand har fått en god økning på over 20 prosent i tildelinger sammenlignet med i fjor. Resultatet er at vi har fått støtte til 12 tiltak som er fordelt inn i syv kommunale tiltak, og fem frivillige lag og foreninger, sier Jørgen Skauge.

God bredde blant tiltakene

Blant de 12 tiltakene er det flere ferietiltak, kompetanse og opplevelser for barn og unge.

– I 2019 er det stor bredde i tiltakene, og det er stas. Kristiansand har blant annet fått støtte til et viktig sommerjobbprosjekt. Prosjektet handler om å gi sommerjobb til ungdom som ellers ikke har mulighet for det. Å få tilgang til og erfaringer fra arbeidslivet kan være med å styrke CV-en, gi nettverk og innpass i arbeidslivet. I 2019 blir også utstyrslagrene BUA Øst Kristiansand og BUA Vest Kristiansand styrket. Det har vært solid økning i antall utlån, og tildelingene fører til bedre åpningstider og mer utstyr til utlån. I tillegg har Idrettsrådet fått støtte til et spennende pilotprosjekt som skal bidra til å øke barns deltakelse i idrett, sier Skauge.

300 000 kroner til Kulturknuden

Knuden – Kristiansand kulturskole samarbeider med grunnskoler og skolekorps i Kristiansand for å gi tilbud til alle barn og unge i kommunen. De tilbyr musikkundervisning på stryk- og blåseinstrument, skolekor og i kunstgrupper. Illustrasjonsfoto. Alle foto: Knuden – Kristiansand kulturskole.

Blant de kommunale tiltakene har Kulturknuden fått 300 000 kroner for å styrke tilbudet i grunnskolen. Prosjektet skal gi alle barn, uavhengig av bakgrunn, samme mulighet for fremtidig deltakelse i fritidskulturlivet.

– Knuden - Kristiansand kulturskole skal nå ut til barn og unge i hele kommunen, uavhengig av økonomi. Derfor samarbeider vi med grunnskolene om et tilbud der vi gir musikkundervisning på stryk- og blåseinstrument, i skolekor og kunstgrupper. Tilbudet er kjempepopulært, og denne tildelingen gir oss mer muskler til å gjennomføre dette viktige arbeidet. Vi har allerede noen tilbud som er svært rimelige eller helt gratis, som barnekor og dans, og vi gir barn og unge mulighet til utvikling gjennom kunst og kultur. Mange av de som får tilbud fra oss i grunnskolen begynner også på kulturskolens mange spennende tilbud etterpå, og det er veldig flott, sier utviklingsrådgiver Odd Christian Hagen i kulturskolen.

300 000 kroner til AKKS Kristiansand

AKKS Kristiansand har fått 300 000 kroner i støtte til et AKKS-stipend for ungdom under 26 år. Foto: Anja Laland

Blant frivillige lag og foreninger har AKKS Kristiansand fått 300 000 kroner i støtte til et AKKS-stipend for ungdom under 26 år. AKKS tilbyr instrumentundervisning, kurs og workshops, samt øvingsrom og konserter, for alle uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller økonomisk status. De jobber også aktivt for å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter i alle ledd i musikklivet.

– Vi ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for god musikkundervisning eller gode musikkopplevelser for barn og unge. Ved hjelp av Bufdir-midlene kan de som er under 26 år, og som har begrenset økonomi søke vårt AKKS-stipend. Et AKKS-stipend gir helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre undervisningstilbud, kurs og workshops. Bufdir-midlene hjelper oss å gi et musikkrelatert tilbud i ferie og fritid uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi har mange barn og unge som har blitt inspirert og motivert, og som har funnet en tilhørighet i AKKS Kristiansand takket være Bufdir, sier daglig leder i AKKS, Anne Marie Almedal.

150 000 kroner til Barnas Øy

Barnas Øy holder til på Bragdøya utenfor Kristiansand, og tilbyr barn og unge opplevelser i sommerferien. Foto: Barnas Øy

I 2019 ble et nytt prosjekt tildelt 150 000 kroner. Midlene skal benyttes til Barnas Øy. Formålet er å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier nye opplevelser på Bragdøya i sommerferien.

– Sammen med helsesøstre og sosiallærere på 6 barne- og ungdomsskoler i Kristiansand vil minimum 30 barn og unge som trenger det få gratis plass på Barnas øy i en uke. Bufdir-midlene gjør at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å gi naturlige opplevelser, kompetanse, god mestring og ikke minst integrering på vår arena i skjærgården, sier Erik Berglihn i Foreningen Barnas øy.

Disse har fått støtte i 2019

Kommunale tiltak

Ferie og fritidstilbud (Fritidsetaten Øst og Fritidsetaten Vest) – 700 000 kroner
Sommerjobb prosjektet (Helse- og sosialsektoren) – 500 000 kroner
Kulturknuden – 300 000 kroner
Idrettsrådet – 200 000 kroner
BUA Vest Kristiansand – 250 000 kroner
BUA Øst Kristiansand – 150 000 kroner
Samsen kulturhus – 150 000 kroner

Frivillige lag og foreninger

AKKS Kristiansand – 300 000 kroner
BydelsBARK i Kristiansand (Kristiansand Røde Kors) – 150 000 kroner
Kirkens ungdomsprosjekt – 150 000 kroner
Barnas Øy – 150 000 kroner
Blå Kors Kristiansand – 150 000 kroner

Kontaktperson for media

Leder for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand og fagansvarlig for tilskudd i Kristiansand kommune: Jørgen Skauge, mobil: 452 86 604

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 20.05.2019 10:57
Sist endret: 20.05.2019 14:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?