Gå til hovedinnhold

260 påmeldt til kick off om heltidsprosjektet

- Vi inviterer til kick off internt for heltidsprosjektet for å få implementert tiltakene godt i hele kommunen, sier personalsjef i Kristiansand kommune, Eirik Nyberg.

Følger opp Bystyrets vedtak

 Prosjektgruppa for heltidskultur i Kristiansand kommune inviterer til kick off for 260 ledere, tillitsvalgte og verneombud. Fv personalsjef Eirik Nyberg, hovedverneombud Bjarne Lauvås, Tove Merethe Næss, representant for helse/sosial og Bjørgulv Hamre personal/representant for oppvekst. I tillegg Therese Løvseth Fagforbundet og Vibeke Prytz-Jensen NSF. Foto: Ragna Marie Henden

Bystyret vedtok 31.januar 2018 å ta rapporten "Mål, status og fremdrift for arbeidet med heltidskultur i Kristiansand kommune" til orientering. Bystyret understreker i sitt vedtak at norm for utlysning av stillinger i Kristiansand kommune skal være 100%. Forslag til utlysning med lavere prosent må begrunnes og avklares med neste ledernivå.

Hovedpunkter i vedtakene er blant annet:

  • Ingen utlysning av stillinger med desimaler i Kristiansand kommune
  • Alle eksisterende stillinger i kommunen med desimaler skal tilbys justert opp til nærmeste hele tall.
  • Alle stillinger på 95% eller mer skal tilbys omgjort til 100%.

Kick off heltidsprosjektet 2. mars

Kristiansand kommune arrangerer intern kick off 2. mars kl 10 – 15 om heltidsprosjektet i Niels Henrik Abels hus. Her vil tiltak og gjennomføring presenteres for ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Kristiansand kommune har også invitert seniorforsker ved FAFO i Oslo, Leif E. Moland, til å holde innlegg. Moland er ekspert på heltids- og kompetansekultur. Han vil i sitt foredrag blant annet fokusere på hvorfor vi skal utvikle en heltidskultur.

Fra Fredrikstad kommune kommer representanter som vil fortelle om kommunens arbeid med en ny heltidsoffensiv, hvor heltid er norm for driften. - Det blir spennende å høre hvilke erfaringer de har gjort, sier personalsjefen i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommunes prosjektgruppe for heltidskultur jobber nå for implementering av heltidskultur. Et samlende kick off med motivasjon og informasjon om vedtatte tiltak håper vi skal bidra til en god implementering, sier personalsjef Eirik Nyberg, som sammen med Tove Merethe Næss fra helse og sosial vil presentere tiltakene i Kristiansand.

Ledere, tillitsvalgte og verneombud

- Ledere, tillitsvalgte og verneombud er invitert spesielt til samlingen, og totalt 260 er påmeldt til arrangementet. Det er et godt fokus på heltidskultur og heltidsstillinger i Kristiansand kommune, sier personalsjef Eirik Nyberg. 

Kristiansand kommune er blant Sørlandets største arbeidsgivere med over 7.000 ansatte.

Kontakt

Personalsjef Eirik Nyberg, mobil 950 28 529, epost: Eirik.Nyberg@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 01.03.2018 13:03
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?