Gå til hovedinnhold

2,5 millioner kroner i støtte til tiltak mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har innvilget over 2,5 millioner kroner til Kristiansand kommune i støtte til tiltak mot barnefattigdom.

Vil skape like muligheter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har innvilget 2 582 500 millioner kroner til Kristiansand kommune i støtte til tiltak mot barnefattigdom. Foto: scanstockphoto.com

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utdelt 269,4 millioner kroner i 2018 til kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører over hele landet i støtte til tiltak som skal bekjempe barnefattigdom. Av disse midlene fikk Kristiansand kommune innvilget 2 582 500 millioner kroner, og er blant ti storbyer som fikk innvilget mest støtte i år. 

Leder for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand, Jørgen Skauge er også fagansvarlig for tilskudd i kommunen. Han kan fortelle at søknadsprosessen med Bufdir resulterte i ti tiltak.

- I Kristiansand er det nærmere 12 prosent av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vårt ønske er at alle barn og unge får like muligheter og samme tilbud uavhengig av familiens økonomi. Nå har vi fått støtte til 10 tiltak. De er fordelt inn i fem kommunale tiltak, og fem frivillige lag og foreninger og gjelder både ferietiltak og helårstiltak, sier Jørgen Skauge.

Mest støtte til ferie og fritidstilbud

Blant de kommunale tiltakene var det ferie og fritidstilbud som fikk mest støtte med 650 000 kroner. Enhetslederne i Fritidsetaten Vest og Fritidsetaten Øst er glad for å motta midlene som gjør det mulig å fortsette arbeidet med å tilby ferieopplevelser for alle barn og unge i Kristiansand.

- Disse tilbudene bidrar til inkludering i samtalen i barne- og ungdomsmiljøene og er med å redusere faren for utenforskap. Vi har en systematisk og metodisk tilnærming til barn og unge fra lavinntektsfamilier. På denne måten er det en stor andel fra målgruppen med i våre tiltak. Vi har tett kontakt med skolene for minoritetsbarn, og på den måten deltar også minoritetsungdom i ferietilbudene, sier enhetsleder Geir Jønsrud i Fritidsetaten Vest.

- Tilbudene har svært stor etterspørsel, spesielt i aldergruppa 10 – 13 år. Midlene fra Bufdir gjør at flere barn og unge kan få et attraktivt ferietilbud i skolens ferier, sier enhetsleder Sissel Høyvik Hauso i Fritidsetaten Øst.

350 000 kroner til BydelsBARK

Barnas Røde Kors (BARK) i Kristiansand fikk 350 000 kroner i støtte til gruppeaktiviteter for barn i barneskolealder. I Kristiansand er det etablert 8 BARK-grupper ved skolene, og her er en gruppe fra Randesund ute på tur. Foto: BARK Randesund.

Blant frivillige lag og organisasjoner var det Barnas Røde Kors (BARK) i Kristiansand som fikk mest støtte med 350 000 kroner til tiltak. Barnas Røde Kors (BARK) er en gratis og inkluderende gruppeaktivitet for barn i barneskolealder. Røde Kors sitt overordnede mål med aktiviteten er å gi barn og unge en aktiv fritid i nærmiljøet.

- På ett år har Røde Kors startet 8 BARK-grupper ved skolene i bydelene: Lund, Randesund, Tinnheia, Hellemyr, Tveit, Torridal, Hånes og Vågsbygd. 150 barn og 45 frivillige er nå med i aktiviteten. Gitt den store veksten, har Røde Kors truffet godt med aktiviteten. At aktiviteten er tilknyttet nærmiljøet og er gratis bidrar til at alle barns skal har en reell mulighet til å bli med. Tilbakemeldingene fra skolene og foreldrene er at det er behov aktiviteter hvor barn ikke opplever et utstyrs- og/eller prestasjonspress, sier frivillighetskoordinator i Røde Kors Kristiansand, Annette Sørlie Stray.

- Takket være midler fra Bufdir skal Røde Kors kan vi styrke våre eksisterende grupper, samt starte opp flere grupper i utvalgte bydeler til høsten, sier Annette Sørlie Stray.

Nye mønstre – trygg oppvekst

Nye mønstre – trygg oppvekst er et prosjekt i Kristiansand kommune og NAV Kristiansand. Prosjektet består av en modell med familiekoordinatorer for familier med lavinntekt og som har behov for tjenester i hjelpeapparatet. Prosjektleder for Nye mønstre – trygg oppvekst, Kristine Løkås Vigsnes har bistått med sin fagkompetanse i søknadsprosessen i støtte til tiltak mot barnefattigdom.

- I Kristiansand kommune vokser 2000 barn opp i lavinntekt og i risiko for fattigdom. Mange av disse barna har ikke mulighet til å delta i fritidsaktivitet og ferietilbud. Deltakelse og fellesskap er utrolig viktig for barn og unges utvikling og mestring. De ulike prosjektene og tiltakene som i år har fått støtte i ordningen utgjør en flott bredde i innhold og aktivitet, sier Kristine Løkås Vigsnes.

- Sammen klarer frivillige organisasjoner og kommunen å gi gode tilbud til barn og unge som vokser opp i lavinntekt. Det gjøres også en betydelig innsats ute i bydelene, i nabolag og i klubber, foreninger og lag som inviterer og inkluderer barn og unge som av ulike grunner opplever terskler for deltakelse, sier Kristine Løkås Vigsnes.

Disse fikk støtte i 2018

Her er en total oversikt over kommunale tiltak og frivillige lag og foreninger som fikk støtte til tiltak mot barnefattigdom av Bufdir i 2018.

Kommunale tiltak

Ferie og fritidstilbud - 650 000 kroner
Kulturknuden - 300 000 kroner
Sommerjobb prosjektet - 300 000 kroner
Venner fra hele verden (Fritidsetaten øst sitt tiltak) - 200 000 kroner
Samsen kulturhus - 175 000 kroner

Frivillige lag og organisasjoner

BydelsBARK i Kristiansand - 350 000 kroner
AKKS - 300 000 kroner
LUNAR - 200 000 kroner
Agder Parkour - 57 500 kroner
Positiv Attitude of Life of Children in Kristiansand - 50 000 kroner

Kontaktperson for media

Leder for knutepunktet mot barnefattigdom i Kristiansand og fagansvarlig for tilskudd i Kristiansand kommune: Jørgen Skauge, mobil: 452 86 604

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 28.05.2018 14:54
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?