Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Kristiansand kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets kommune- og fylkestingsvalg 11. september.

1500_Maren 5_7586 kopi.jpg

– Vi har behov for folk både i forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen
11. september, sier Maren Svenning, spesialkonsulent i Politisk sekretariat. Hun er ansvarlig for rekruttering av valgmedarbeidere til årets kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Kristiansand kommune

– Trenger mange valgmedarbeidere

– Det er mange i arbeid for å gjennomføre valgavvikling i kommunen, både før, under og etter valgperioden. Flesteparten av dem som er i sving, jobber i forhåndstemmemottakene og valglokalene på selve valgdagen, sier Maren Svenning, spesialkonsulent i Politisk sekretariat i Kristiansand kommune.

Hun har ansvaret for rekruttering av valgmedarbeidere og er på jakt etter engasjerte mennesker som kan tenke seg å delta i et viktig samfunnsoppdrag i demokratiets tjeneste.

Tidsrom for engasjement

Valgmedarbeiderne skal enten bemanne valglokaler under forhåndsstemmeperioden fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september, eller på valgdagen 11. september.

Hvem kan bli valgmedarbeidere?

– I forhåndsstemmemottak har vi behov for folk som har en fleksibel hverdag som gjør at de kan jobbe med valg i en periode. Ellers må du være over 18 år og snakke godt norsk. Det meste av arbeidet i valglokalet består i å jobbe med pc, så det er ingen ulempe med en viss teknisk innsikt, opplyser Svenning videre.

Full opplæring og lønn etter tariff

Alle valgmedarbeidere vil få opplæring og lønnes etter tariff. Eventuell overtid utbetales i henhold til gjeldende avtaleverk.

Registrer din søknad her:

1. For deg som ønsker å bli valgmedarbeider på selve valgdagen 11. september:

Søk om å bli valgmedarbeider på valgdagen (ekstern lenke)

Søknadsfrist: snarest, seinest 1. mai.

2. Valgmedarbeidere i forhåndsstemmemottak i perioden 10. august til 8. september (engasjement):

For å søke om å bli forhåndsstemmemottaker, må du oppfylle visse kriterier og sende en kortfattet søknad. Les mer om krav til kvalifikasjoner og hva søknaden skal inneholde i lenken under:

Forhåndsstemmemottaker: krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver og hva søknaden skal inneholde

Søknaden sendes til:  

E-post: valg@kristiansand.kommune.no

Søknadsfrist: snarest. Vi vurderer søknader fortløpende. 

Aktuelle kandidater blir kontaktet før sommerferien.

Bli med da vel, og ta del i et spennende og lærerikt arbeid!

Valg 2023

Kontakt

Maren Svenning, spesialkonsulent og ansvarlig for rekruttering av valgmedarbeidere, Politisk sekretariat

E-post