To nye byggeprosjekter settes i gang

Kristiansand kommune skal bygge nye ROP-boliger og omsorgsboliger på Fagerholt og Strømme.

Harald Gilles vei 24

I Harald Gilles vei 24 skal det bygges seks omsorgsboliger med estimert sluttdato 01.08.2024. Antall kvadratmeter BRA er ca. Ca 650 kvm og 

Beskrivelse av prosjektet

Bebyggelsen er kompakt og organisert rundt et felles atrium der alle inngangsdører er lokalisert. Bygget består av 6 omsorgsboliger med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Administrasjons/personalfløy og fellesarealer er planlagt i 2 etasjer, der 1. etasje er inngang og fellesarealer. Personalfasiliteter som kontorer, personalrom, garderober, tekniske rom og lager er i 2. etasje.

Det er planlagt løfteplattform i denne delen av bygget. Bebyggelsen er planlagt med kalde loft, både over boligfløyene og administrasjonsfløyen.  I tillegg til hovedbygning skal det oppføres isolert bygg som inneholder felles bod, avfallsrom og overbygd areal for sykkelparkering.  

Mer informasjon om prosjektet

Skjermbilde.PNG

 

Dvergsnesveien 5

I Dvergsnesveien 5 skal det bygges ROP boliger i en hybrid løsning. Estimert sluttdato er 01.10.2024.  Antall kvadratmeter BRA er ca. 900 kvm. 

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet inneholder 6 boenheter fordelt på 3 varianter: frittliggende småhus, småhus/hybrider i rekke og integrerte leiligheter. I tillegg til boenheter skal det etableres fellesarealer for beboere, samt personalfasiliteter for daglig drift av anlegget. Bygningsmassen er fordelt på 5 bygninger: hovedbygning med 3 fløyer: en personalfløy, en beboerfløy med leiligheter og fellesarealer for alle beboere og en boligfløy med to småhus/hybrider i rekke med et fellesrom mellom dem. De ulike fløyene forbindes utvendig med svalgang. Bygningsmassen er sentrert rundt et felles utvendig tun.

Det er tatt utgangspunkt i samme høydecote som eksisterende bolig ligger på. Eksisterende platå må utvides slik at alle bygninger foruten avfallsbygning ligger på samme høyde.  Terrenget skal bearbeides slik at man oppnår et innesluttet og høytliggende tun. Fylling mot Dvergsnesveien skal rikelig beplantes for å skape en grønn buffer mot forbipasserende trafikk. 

Mer informasjon om prosjektetdvergsnesveien-5.jpg