Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

1. april er søknadsfristen for tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner, tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming og tilskudd til skolekorps.

Foto: Scandinavian Stockphoto

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Ramme: 2.138.000,- 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift.

Hvem det kan gis tilskudd til

  • Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand, og som driver med aktiviteter for barn og unge.
  • Har minst 10 medlemmer under 20 år.
  • Organisasjoner som har medlemskontingent.
  • Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
  • Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

Dette er en hodestøtteordning, det vil si at organisasjonene søker på vegne av antall betalende medlemmer under 20 år.

Søknadsfrist: 1. april 2023

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Ramme: 138.000,-

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til

Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner. Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til

Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand, og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Søknadsfrist: 1. april 2023

Tilskudd til skolekorps

Ramme: 920.000,-

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for skolekorpsene i Kristiansand. 

Hva det kan gis tilskudd til

Det gis tilskudd til driftskostnader til korpset som husleie, instruktører, instrumenter, noter, reise, rekrutteringsarbeid, konserter med mer.

Hvem det kan gis tilskudd til

Skolekorps i Kristiansand med lovlig valgt styre, egne vedtekter og gjennomført årsmøte.

Korpsets medlemmer må betale årskontingent og ha minimum 15 øvelser per år for å være støtteberettiget.

Søknadsfrist: 1. april 2023

Søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsskjema og mer informasjon om Kristiansand kommune sine tilskuddsordninger, priser og stipend finner du ved å trykke på den blå knappen under:

Tilskudd

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningene kan du sende e-post til Annette Sørlie Stray.