Søker kandidater til rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og til eldrerådet

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023 skal det oppnevnes nye medlemmer til rådene. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere kandidater.

Eldrerådet i arbeid. Foto: Kristiansand kommune

Eldrerådet i arbeid. Foto: Kristiansand kommune

Medlemmene i rådene regnes som folkevalgte og velges for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden. Rådene består av inntil elleve medlemmer, samt fire nummererte varamedlemmer. Ett av rådenes medlemmer velges blant bystyrets medlemmer.

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 26. juni 2023.

Send forslag via e-post eller brev

Forslag til kandidater for de to rådene kan sendes på e-post eller via brev:

E-post: Brev til postadresse:
post@kristiansand.kommune.no

Demokratienheten

Kristiansand kommune

Postboks 4

4685 Nodeland

 

  • Nominasjoner til eldrerådet merkes: Saksnummer 2023013729
  • Nominasjoner til rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse merkes: Saksnummer 2023013730

Nominasjonen må inneholde:

  1. Navn og kontaktinformasjon for personen/organisasjonen som nominerer.
  2. Navn og kontaktinformasjon på den som foreslås.
  3. Begrunnelse for hvorfor man mener den nominerte er en god kandidat. 

Mer informasjon

Les mer om hvem som kan sitte i et lovpålagt råd:

Kandidater til lovpålagte råd

Mer informasjon om eldrerådet finner du her.

Mer informasjon om rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne finner du her.