Borettslag og sameier kan søke om tilskudd til solceller

Det er fremdeles mulig å søke om tilskudd til solceller for borettslag og seksjonssameier. Det er fortsatt en del midler igjen i fondet, søknadene behandles fortløpende til de er brukt opp.

Borettslag og seksjonssameier med minst 4 boenheter kan søke om støtte for inntil 40% av kostnadene, opptil 300 000 kr per borettslag/seksjonssameie.

Om tilskudd til solceller for borettslag og seksjonssameier

Solceller er i dag en god kilde til produksjon av fornybar energi. Potensialet for å produsere egen solenergi i Norge er stort, og Sørlandet er blant de områdene som har den høyeste solinnstrålingen i Norge. De fleste solcelleanlegg kan operere i 25-30 år uten store drifts- eller vedlikeholdskostnader, og kan bidra til økt bruk av fornybare energikilder, samt reduserte strømutgifter for husholdninger, borettslag og næringsbygg.

Prosjekter som får støtte gjennom denne ordningen må gjennomføres innen to år etter at søknaden er innvilget.  Den som søker må ha rett til å handle på vegne av kompetent myndighet i borettslaget.  Borettslagene kan søke og få avklart investeringsstøtte til solcelleanlegget før de forplikter seg til å gjennomføre prosjektet.

Beregningen av støtten tar utgangspunkt i det vedlagte pristilbudet. 

Søknadsskjema for tilskudd til solcelleanlegg

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskudd til solceller i borettslag.pdf

Valhalla borettslag har benyttet seg av solcellefondet og lagt solceller på taket.

Valhalla borettslag har benyttet seg av solcellefondet og lagt solceller på taket. Foto: TradeWinds Solar

Endringer i solcellefondet - prosjekt tildeles etter søknad frem til midlene er brukt opp. 

Bystyret vedtok 14.10.2020 å innføre en tilskuddsordning for solceller. I forbindelse med økonomiplanprosessen i desember 2021 ble det vedtatt at fondet ikke videreføres etter 2021

Det er fremdeles midler tilgjengelige i ordningen, og formannskapet vedtok 30.11 2022 at ordningen skal løpe til midlene er brukt opp. I tillegg ble det vedtatt å gjøre ordningen tilgjengelig for flere. Nå kan borettslag, seksjonssameier og boligaksjeselskap med miminmum fire boenheter søke om støtte.

Retningslinjer for solcellefondet er revidert to ganger. Det maksimale støttebeløpet er økt fra 100.000 til 300.000, og den maksimale støttesatsen er økt fra 30% til 40 %. Fondet var først begrenset til borettslag, men det ble åpnet for seksjonssameier med minimum ti boenheter. Nå er det vedtatt å åpne for minimum fire boenheter.

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhusgata 18. Åpent kl 8-15.
Telefon: 38 07 50 00
Epost