Slutt på gratisparkering for elbiler i Kristiansand

Fra 1. januar 2023 er det slutt på gratisparkering for elbiler i Kristiansand.  Det betyr at gratisparkeringen ved Kilden parkeringshus og parkeringsplassen ved kirkegården i Setesdalsveien nå er opphørt.

Siden 2017 har det vært gratis parkering på dagtid for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy. I 2022 var dette gjeldende i Kilden parkeringshus og ved parkeringen i Setesdalsveien 16-20 - vis a vis kirkegården på Gartnerløkka.

Bystyret vedtok i møte 9. november 2022 å oppheve fritaket fra og med 1. januar 2023.

Det betyr at el- og hydrogenbiler må betale samme parkeringsavgift som andre kjøretøy. Dette er det informert om ved skilting på områdene og det er førers plikt å følge skiltingen.