Ni nye rektorer i Kristiansand kommune

Flere skoler i Kristiansand får nye rektorer når neste skoleår starter.

Rune Heggdal, kommunalsjef for skole i Kristiansand kommune, er meget fornøyd med ansettelsesprosessen.

- Vi fikk inn over 30 søknader og de fleste av søkerne var godt kvalifiserte.

Heggdal begrunner ansettelsene med at flere rektorer går av med pensjon til sommeren, mens andre går over til andre lederstillinger. 

- Det er uvanlig at vi må ansette ni rektorer på en gang. Dette henger sammen med at mange går av med pensjon til sommeren, og så har flere gått over i andre lederstillinger bl.a. i fylkeskommunen og i det private. De fleste starter opp 1. august i forbindelse med nytt skoleår.

- Jeg ønsker å gratulere de ni som nå er innstilt til stillingene og håper de takker ja til stillingene. Det skal bli fint å få de med på laget og jeg ønsker de alle sammen lykke til i den viktige jobben de tar på seg, avslutter Heggdal.

- Gleder meg masse

Leif Anders Haanes er en av de nye rektorene som får jobbtilbud i disse dager, han ser frem til å starte i ny jobb ved Justvik skole til høsten. Leif Anders kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Fagerholt skole.

- Jeg gleder meg masse! Justvik er en veldig flott, ny skole med dyktige ansatte og et engasjert og positivt nærmiljø. Jeg ser frem til å være med på å bevare alt det gode som er rundt skolen i dag, og samtidig få lov til å være med på å utvikle skolen videre, sier Haanes.

Først og fremst ser Leif Anders frem til å bli kjent med alle i og rundt skolen, og samarbeide med ansatte, elever og foresatte. Han forteller videre om sine ambisjoner som rektor ved Justvik skole.

-Å ha kvalitet både i undervisningen og i relasjoner tenker jeg er veldig viktig. Alle skal bli inkludert og være en del av fellesskapet. Dette arbeidet stopper aldri opp, og skal vi lykkes med det må vi vise det både i ord og handling, forteller Haanes.

Selv om han ser frem til å starte i ny jobb, legger ikke Leif Anders skjul på at han vil savne Fagerholt skole.

- Jeg har hatt 12 fantastiske år på Fagerholt, og vil savne både kollegaer, elever og alt det fine med Fagerholtkulturen. Samtidig er jeg stolt over å få denne muligheten. Jeg gleder meg til å bli kjent med den nye skolen, avslutter Haanes.

Leif Anders Haanes.jpg

Leif Anders Haanes. Foto: Kristiansand kommune

Under følger mer informasjon om rektorene som er innstilt til nye rektorstillinger.

Karl Johans Minne skole

Marte Almvik er tilbudt jobb som ny rektor ved Karl Johans Minne skole. Marte kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Kringsjå skole.

Lunde skole

Arnt Jacob Grindheim er tilbudt jobb som ny rektor ved Lunde skole. Arnt Jacob kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Lovisenlund skole. Han har også tidligere vikariert som rektor ved Lunde skole.

Grim skole

Åse Marit Eikestøl er tilbudt jobb som ny rektor ved Grim skole. Åse Marit er nå konstituert rektor ved Grim skole.

Møvig skole

Elisabeth Aggvin er tilbudt jobb som ny rektor ved Møvig skole, hun kommer fra stillingen undervisningsinspektør ved Møvig skole.

Langenes skole

Jarle Bjellås er tilbudt jobb som ny rektor ved Langenes skole, han er nå konstituert rektor ved Langenes skole.

Presteheia skole

Børre Nedrejord Rakstang er tilbudt jobb som ny rektor ved Presteheia skole. Børre har tidligere vært rektor ved Langenes skole og kommer nå fra jobben som daglig leder for Andreas Hus.

Slettheia skole

Tore Mydland er tilbudt jobb som ny rektor ved Slettheia skole. Tore kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Torridal skole.

Nygård skole

Ellen Bøe Voilås er tilbudt jobb som ny rektor ved Nygård skole, hun er nå konstituert rektor ved Nygård skole.