Ny handlingsplan for DKS Kristiansand er vedtatt

1. mars 2023 ble handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken i Kristiansand 2023–2027 vedtatt i formannskapet.

1. og 2. klassinger fra hele kommunen fikk i slutten av november se “Mamma mø og Kråka” på Knuden – Silokaia. Foto: Knuden

1. og 2. klassinger fra hele kommunen fikk i slutten av november se “Mamma mø og Kråka” på Knuden – Silokaia. Foto: Knuden 

— Handlingsplanen skal hjelpe oss å sikre at vi lager tilbud av høy kvalitet

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.  

— Kommunen har ansvar for å produsere og sende ut tilbud til grunnskoleelever i Kristiansand. Når vi har fått ansvaret med å administrere denne fantastiske ordningen, er det viktig at vi opptrer som er profesjonell og relevant aktør. For å få til dette trenger vi et godt verktøy som peker ut retningen og målsetninger for DKS Kristiansand. Dette får vi gjennom den nye handlingsplanen, sier Helene Hostad Tønnessen, som er fagleder for DKS Kristiansand.

DKS Kristiansand er organisert under Knuden – Kristiansand kulturskole.  Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 

— Handlingsplanen skal hjelpe oss å sikre at vi lager tilbud av høy kvalitet, at det er relevant for barn og unge, og ikke minst at vi lager et mangfoldig program, utdyper Hostad Tønnessen.  

Helene Hostad Tønnessen fagleder for DKS Kristiansand

Helene Hostad Tønnessen, som er fagleder for DKS Kristiansand. Foto: Knuden

12.000 elever 

Hvert skoleår får barn og unge over hele Kristiansand mulighet til å delta på ulike produksjoner i regi av DKS Kristiansand.

— Vi når ut til ca. 12.000 elever i grunnskolen hvert skoleår. Vi sender ut ca. 20 produksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film og kulturarv. 

Under forestillingen “Taterbarna i Norge” fikk 9. og 10 klassinger møte blant annet Hilmar Bussi Karlsen Rosenborg, som er stolt tater og trubadur. Foto: Knuden

Under forestillingen “Taterbarna i Norge” fikk 9. og 10 klassinger møte blant annet Hilmar Bussi Karlsen Rosenborg, som er stolt tater og trubadur. Foto: Knuden

Handlingsplanen

Tiltakene som blir presentert i handlingsplanen tar utgangspunkt i målene fra Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur (2021) og strategidokumentet «Knuden for alle» (2022). 

Handlingsplanen består av 12 tiltak, her er noen av dem:

  • Jobbe aktivt for et variert kulturtilbud som er relevant og representativt for mangfoldet av elever i skolen. 
  • Forankre prosessen om å bli direktekommune politisk i Kristiansand, og bli godkjent som direktekommune av departement og Kulturtanken. 
  • Arbeide for å etablere et DKS-tilbud til barnehager i Kristiansand i samarbeid med Oppvekst. 
  • Heve bevisstheten og tydeliggjøre verdien av DKS på skolene 
  • Arrangere fagsamlinger og presentasjoner innenfor ulike kulturfelt i samarbeid med kompetansesentre, Agder fylkeskommune og andre DKS -aktører. 

Den fullstendige handlingsplanen finner du ved å trykke på den blå knappen:

Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2023–2027