Formannskapsmøte 01. februar

Formannskapet har møte onsdag 01. februar klokken 09.00 i formannskapssalen.

Program for møtet 01. februar

Saker som skal behandles:

  • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25.01.23
  • Høringssvar - forslag til endringer i lovverket for strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom
  • Høringssvar - forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Dagsorden for dette møtet og tidligere møter

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtene direkte på kommunens nett-TV.

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere