Kunnskapsgrunnlaget - videre prosess

Kristiansand kommune mottok 18. januar kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av å dele Kristiansand kommune i to eller tre nye kommuner. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av Statsforvalteren i Agder.

Administrasjonen jobber nå med kommunedirektørens saksfremlegg til formannskapets møte 8. februar og i bystyrets møte onsdag 15. februar.

Saksframlegget vil inneholde kommunedirektørens forslag til hva som kan være bystyrets uttalelse til statsforvalterens utredning. Saken blir etter planen tilgjengelig i Politisk agenda onsdag 1. februar. 

Spørsmål fra politikerne til kunnskapsgrunnlaget koordineres av partienes gruppeledere. Spørsmålene sendes samlet til formannskapskontoret, som videresender til Statsforvalteren innen 31. januar.

Statsforvalteren sender samlet svar til ordfører innen fredag 3. februar. Formannskapskontoret vil sørge for at svar fra Statsforvalteren er tilgjengelig før partienes gruppemøter mandag 6. februar. 

Kunnskapsgrunnlaget