Kristiansand kommune rammet av teknisk feil hos Visma

Feilen som er avdekket i fagsystemet hos barnevernet i Bergen har også rammet Kristiansand. Kristiansand er i tillegg ansvarlig for barnevernet i Lillesand og Birkenes kommune.

I perioden mai 2021 til mai 2023 er 12 bekymringsmeldinger forsvunnet. To av bekymringsmeldingene er fra Birkenes og en er fra Lillesand. Den siste meldingen er fra forrige uke og lar seg gjenopprette.

Oversikt over dato og klokkeslett for når de forsvunne bekymringsmeldingene er registrert:

11.05.2021, klokken 09.46
27.05.2021, klokken 12.05
25.08.2021, klokken 11.27
29.10.2021, klokken 09.49
16.12.2021, klokken 14.33
28.01.2022, klokken 12.51
07.10.2022, klokken 14.06
13.10.2022, klokken 09.04
17.01.2023, klokken 09.30
09.03.2023 Klokken 13.57
15.05.2023 Klokken 09.33

– Alle som har sendt en bekymringsmelding gjennom Nasjonal meldingsportal og mistenker at kommunen ikke har mottatt denne, oppfordres til å ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 38 07 54 00, sier leder for barnevernet i Kristiansand Monica Brunner.

Kristiansand kommune skal bytte ut Visma Familia denne uken, og kjører manuelle rutiner for sjekk av loggene i perioden frem til nytt system er på plass. Vi vil også overvåke det nye systemet for å unngå slike feil når ny løsning tas i bruk.

– Dette påvirker en sårbar gruppe og kan ha alvorlige konsekvenser sier Brunner.

Kontaktperson for media:
Monica Brunner
Tlf: 95 19 67 24