Konferanse med naturen i sentrum

Hvordan kan bærekraftig omstilling gjøres i Praksis? På den nasjonale konferansen GrønnPraksis, som foregår i Kristiansand 6.–7. juni, vil du få mange gode eksempler på nettopp dette.

Konferansen er en nasjonal arena for erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og ideer.

I år er det andre gangen konferansen arrangeres, og overskriften i år er «Rethinking Nature». Under denne overskriften presenteres et bredt spekter av foregangsprosjekter.  

─ Bærekraft forutsetter natur vi i fremtiden både kan leve av, i og med. Målkonfliktene i dag er tydelige, og politikk innenfor areal, byutvikling, klima, næring og energi må sikre både naturverdier og mangfold, forteller prosjektleder for GrønnPraksis23, Jon Mihle, Insam.  

bilde av Jon Mihle

Jon Mihle, prosjektleder for GrønnPraksis23.  

Variert og spennende program 

GrønnPraksis er en arena som samler ledere og endringsagenter fra alle sektorer til erfaringsdeling og nytenkning innen bærekraftig omstilling. Her kommer det deltakere fra forskjellige steder i landet og som jobber med ulike deler av den grønne omstillingen. 

Under konferansen vil du få presentert prosjekter blant annet knyttet til arealforvaltning, arealregnskap, karbonfangst, landbruk, byutvikling, bygg/anlegg, sirkulærøkonomi og havvind. Programmet (LINK) er lagt opp slik at dag 1 gir deg eksemplene, og på dag 2 får du mulighet til å foreta et dypdykk ned i temaet du er mest interessert i. Her kan du lese mer om programpostene.

Konferansen blir arrangert av Kristiansand kommune i samarbeid med KS, Agder Fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder, Bølgen bærekraftsenter, Include (UiO) og Returkraft.  

Meld deg på her 

Hvordan følge opp Naturavtalen 

Temaene er svært aktuelle for alle som er opptatt av hvordan Norge skal fylle sine forpliktelser fra den internasjonale Naturavtalen fra Montreal i fjor, og hvordan vi skal nå klimamålene. Hvordan vil dette se ut i praksis? Dette er et spørsmålene GrønnPraksis vil belyse.  

─ Naturavtalen sier at vi skal ta vare på, og naturrestaurere, mer areal. Det er ikke uten grunn. Ni av ti arter på rødlisten i Norge er truet som følge av arealendringer. Selv om bit-for-bit nedbygging kan se ut som små arealer, så er de viktige leveområder for mange arter. Det samme gjelder arealet som industri og næringsliv trenger for gjennomføringen av det grønne skiftet. Hvordan kan vi balansere disse utfordringene? Spør Lars Verket, klimarådgiver i Kristiansand kommune.  

Bilde av Lars Verket

Lars Verket, klimarådgiver i Kristiansand kommune

En del av Miljøuka i Kristiansand  

GrønnPraksis-konferansen foregår 6.-7. juni, og er en del av Miljøuka i Kristiansand.   

Miljøuka har offisiell åpning på verdens miljødag 5. juni, og mye spennende program hele uka. Så her har du mulighet til å få faglig utbytte også før og etter konferansen. Årets tema er biologisk mangfold og det kommer til å handle mye om natur også i de andre arrangementene. Miljøuka er en festuke med både praktiske og faglige arrangementer, og noe som passer til enhver, forteller Verket som er koordinator for Miljøuka i Kristiansand.  

Velkommen til GrønnPraksis 23 og Miljøuka i Kristiansand! 


Har du spørsmål til GrønnPraksis23 kan du ta kontakt med Jon Mihle på e-post: jon@insam.no eller telefon: 92 46 25 39.  

For spørsmål om Miljøuka i Kristiansand, ta kontakt med Lars Verket på e-post: Lars.Verket@kristiansand.kommune.no eller telefon: 91 13 11 03.