Høring ny kulturstrategi

Forslag til ny kulturstrategi for Kristiansand kommune er nå lagt ut til offentlig høring. Frist for innspill er 3. juli 2023.

Strategien skal ligge til grunn for kommunens kulturpolitikk. Kultur i alt vi gjør er ment å være helhetlig og overordnet for å favne all kunst og kultur i kommunen, både innad i organisasjonen og for kulturaktørene og publikum.

Citylight Kristiansand Foto: utsnitt "Citylight Kristiansand" Grethe Sørensen og Bo Hovgaard 2014

Formålet med kulturstrategien

Formålet med kulturstrategien er å ha en overordnet og strategisk plan som gir retning for det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Kristiansand. Gjennom samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, næringsliv og politikere skal den sikre en bærekraftig utvikling av kulturlivet.

Etter høring vil designet gjøres av Ylve Thon og trykkes i begrenset opplag på Kristiansand Kunsthall sin risoprint. Strategien vil også være tilgjengelig digitalt.

Kulturstrategien kort forklart:

 • Formålet med kulturstrategien er å ha en overordnet og strategisk plan som gir retning for det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Kristiansand.
 • Kulturstrategien er skrevet på bakgrunn av et stort antall innspillmøter
 • Visjonen Kultur i alt vi gjør skal sikre at kommunen har et levende kulturliv som beriker innbyggerne gjennom hele livsløpet både i sentrum og nærmiljøene.
 • Strategien har tre gjennomgående strategier; kvaliteter, mangfold og bærekraft som preger satsingsområdene.
 • Satsingsområdene er:
  • Smartere sammen
  • Kompetent
  • Internasjonalt orientert
  • Synlighet, identitet og stolthet

Kulturstrategien, PDF

Hvordan sende innspill

Alle som ønsker, kan gi innspill på strategien. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn og eventuelt hvilken organisasjon man representerer.

Fristen for å sende innspill er 3. juli 2023.

Gi ditt innspill til høringen

Behandling av personopplysninger

Videre behandling av kulturstrategien

Etter høringsfristen er ute, vil innspill gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar planen etter høringsrunden høst 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Fagrådgiver Jørgen Skauge
tlf 45 28 66 04