Høringsforslag: Regler for byrom, torg og gater i Kristiansand kommune

Høringsfristen er fredag 21. april 2023.

Kristiansand kommune har valgt å samle alle dokumenter som omhandler bruk av byrom og senterområder i et nytt dokument som heter «regler for byrom, torg og gater i Kristiansand kommune».

Dokumentet omfatter utleie av kommunal grunn i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, salgsstativer og løsfotreklame på fortau og i gågater, uteservering på kommunal grunn, regler forsalgsformål, opptredener, demonstrasjoner og tilsvarende, samt bruk av midlertidig byrom.

Dokumentet omhandler senterområdene i hele den nye kommunen.

Alle innbyggere og organisasjoner inviteres til å gi uttalelser til vedlagte forslag. Innspillene kan gå på om reglene er klart nok definert, om de er for strenge eller om tema er uteglemt. Det er svært viktig for kommunen at byen skal fremstå som attraktiv for alle, og vi ønsker gjennom dette dokumentet å skape forutsigbarhet for bruk av offentlige arealer.

Les hele høringsbrevet her. 

Under finner du selve forslaget til regler.

Forslag til regler for byrom, torg og gater i Kristiansand kommune 

Det er flere måter å sende inn høringsuttalelse:

Kristiansand kommuneBy- og stedsutviklingPostboks 44685 Nodeland

Behandling av personopplysninger

Høringsfristen er fredag 21. april 2023

 

For eventuelle spørsmål, kontakt

  • Aase Hørsdal, Parksjef
    Epost Tlf: 952 16 186

 

  • Tore Løvland, Rådgiver
    Epost Tlf: 906 87 918