Haraldvigen feriekoloni

Kristiansand kommune har åpnet for søknader til årets feriekoloni.

Haraldvigen feriekoloni er et ferietilbud for barn i alderen 7-13 år. Foto: Haraldvigen.

Populært tilbud i skjærgården

Tilbudet gjelder for barn i alderen 7 til 13 år og er et populært tilbud.

Haraldvigen ligger flott tilgjengelig i skjærgården og har mange spennende og morsomme aktiviteter til lands og til vanns for barn i målgruppen.

Planlagt ferietilbud i 2023

Årets feriekoloni er planlagt etter skoleslutt i juni-juli. Foreldre og foresatte kan velge mellom tre tidspunkter:

  • Uke 26: 25. juni - 1. juli
  • Uke 27: 2. juli - 8. juli

Oppholdene varer i seks døgn, fra søndag til lørdag.

Mer informasjon

Søknadsskjema, priser og nærmere informasjon: 

Haraldvigen feriekoloni 

Søknadsfristen er 21. april.

Kontakt

Inger Skarning, førstekonsulent, Oppvekst stab plan og forvaltning
Telefon: 412 93 664