Forbedret mobildekning i kommunen

Kristiansand kommune har nå 99,99% utendørs mobildekning etter at vi nå får på plass tre nye mobilmaster. Dekningsgraden gjelder der det bor folk. Arealdekningen er noe lavere.

I løpet av sensommeren får vi på plass tre nye mobilmaster som skal bedre mobildekningen i Kristiansand kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Telenor og Kristiansand kommune som har gjort en grundig kartlegging av dekningshull av en viss størrelse i kommunen.

Hvor etableres de nye mobilmastene?

Den første mobilmasten kom i drift på Finsland i mai. De to neste vil settes i drift i løpet av sensommeren 2023. Plasseringen på disse er på Tronstad og Utsogn.

Ved et etableringen av disse tre nye mobilmastene har Kristiansand langt på vei oppnådd målsetningene som er innendørs og utendørs mobildekning, både på tale og data, i områder:

  • hvor folk bor, jobber og ferdes
  • ved viktige ferdselsårer
  • ved turistområder
  • for primærnæring
  • ved fritidsboliger

bilde av mobilmast

Slik ser en mobilmast ut. Foto: Kristiansand kommune

Markering av igangsettelsen

Igangsettingen ble denne uken markert med et møte mellom Telenor og Kristiansand kommune. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, benyttet anledningen til å takke Kristiansand kommune for tett og godt samarbeid for å få prosjektet til.

dekningsdirektør telenor takker krsand kommune

Møte på ordførernes kontor mellom Kristiansand kommune og Telenor. Foto Kristiansand kommune.

Ansvarsfordelingen i avtalen mellom Telenor og Kristiansand kommune er at kommunen sørger for grunnrett og kraftfremføring til basestasjonene. Telenor etablerer mast, hytte, antenner, kabler, samband og radioutstyr, i tillegg har de driftsansvaret. 

– Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en av grunnleggende forutsetninger for digitalisering i alle deler av samfunnet, sier prosjektleder Kenneth Fedog. 

bilde av møtedeltagerne

Dekningsdirektør Telenor Bjørn Amundsen, Ordfører Jan Oddvar Skisland, IT- sjef Kari Røskaft, prosjektleder fra Kristiansand kommune Kenneth Fedog, Kundeansvarlig Telenor Jørn Fredriksen, Organisasjonsdirektør Kjell Kristiansen og prosjektleder dekning Telenor Pål Henrik Lukashaugen.

Hvorfor er kommunen opptatt av god mobildekning?

– Mobildekning er viktig for innbyggerne blant annet for å få trygghet for å kunne varsle ved ulykker og for at kommunen kan levere omsorgstjenester ved hjelp av velferdsteknologi, sier en fornøyd ordfører Jan Oddvar Skisland.

Han regner med at mange innbyggere er fornøyde med å få god dekning i de områdene som nå er utbedret.

Godt samarbeid med grunneiere

– Det er viktig å takke velvillige grunneiere som har gitt grunnrett. Uten samarbeid med disse ville prosjektet ikke blitt noe av, sier prosjektleder Kenneth Fedog.

Denne gangen var det Tom Otto Utsogn, Kjell Utsogn og Odd Ivar Tronstad som bidro til felleskapet. 

– Vil takke for et godt samarbeid, og takk til arbeiderene fra de ulike firmaer som utførte oppdraget, sier grunneier Tom Otto Utsogn.