Folkets klimadugnad – søk støtte til ditt klima- og miljøtiltak!

- Vi må jobbe sammen for å nå klima- og miljømålene som er satt for 2030. Derfor ønsker vi å støtte de som har gode ideer til tiltak, forteller miljøvernsjef Stein Erik Watne.

Nå kan du søke midler fra  Folkets klimadugnad. Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer om Folkets klimadugnad og hvordan du søker her

Folkets klimadugnad er en tilskuddsordning som skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden. Dere kan søke om tilskudd fra 5000 til 50 000 kroner.

Prosjekter som støtter Kristiansands klima- og miljøstrategi 

– Nylig har Kristiansand vedtatt en ny klima- og miljøstrategi. Denne gjelder for hele Kristiansands-samfunnet og alle må jobbe sammen for å oppnå målene i strategien. Derfor vil Folkets klimadugnad særlig støtte tiltak som bygger opp under målene i strategien. Vi oppfordrer folk til å tenke nytt og innovativt om hvordan man selv kan bidra til å nå klima- og miljømålene, sier Watne.  

Stein Erik Watne - foto Helene Iglebæk 4 beskjaert.jpg

Miljøvernsjef Stein Erik Watne er også  leder for juryen til Folkets klimadugnad. Foto: Kristiansand kommune.

Les strategien her 

Miljøuka 2023 – søk støtte fra Folkets klimadugnad

5.–11. juni går årets miljøuke av stabelen. Det er et stort samarbeidprosjekt mellom kommunen, flere bedrifter, organisasjoner og innbyggere.

Årets tema er biologisk mangfold, og setter fokus på alt liv i naturen – både dyr og planter, og menneskenes påvirkning som truer dette.

Under Miljøuka ønsker vi at organisasjoner og innbyggere kan delta med sine egne prosjekter og arrangementer også. Derfor er det mulig å søke Folkets klimadugnad om støtte til initiativer under Miljøuka.  

Det biologiske mangfoldet er spesielt utsatt for arealtap og endring. Temaet i årets miljøuke er spesielt knyttet til bærekraftsmålene 12-15 som kalles miljømålene:

 • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 13: Stoppe klimaendringene
 • 14: Liv under vann
 • 15: Liv på land

– Vi håper at mange vil være med på å sette fokus på disse temaene under Miljøuka 2023, sier Lars Verket koordinator for Miljøuka 2023.  

Inspirasjon til mulige prosjekter 

Tidligere har blant annet prosjekter som disse fått støtte: 

 • Gjenbruksløft i Kristiansand – Framtiden i våre hender 
 • Geitmyras grønne pop-up-skole om biologisk mangfold – Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn AS. 
 • Frukttrær og blomstereng i nærmiljøet – Hannevikåsen Velforening 
 • Sammen i nabolaget – en hage for alle - Polsk-Norsk forening Razem=sammen 
 • Pilotprosjekt bærekraftig mat i barnehager – Tine Mersland – Grønn kokk
 • Fikseturné til ungdomsskoler – Fikselauget Kristiansand Husflidlag 
 • Skaperverkets dag, felleskirkelig utegudstjeneste i Wergelandsparken – Agder og Telemark bispedømme 
 • Bagasjeromsmarked på Lund - Marvika Mekk og Rep 
 • Landbrukets dag på Torvet – Mat i sentrum 
 • Frøbanken – innsamling og distribuering av norske frø – Arkitekt Kristin Søndersrød Ose 
 • Redesignkurs og kurs i ombygging av gamle møbler – Elisabeth Tønnesen Vik småsnekkeri 
 • Klimadugnad i skog på skoleområde – FAU Grim skole 
 • Møteserie – Naturlig torsdag - Klimaalliansen 
 • Fikseverksted- Framtiden i våre hender 
 • Filmuke med filmer for barn og voksne – Bærekraft Kristiansand AS 
 • Kunstverk – Coolart Sedin Zunic 
 • Undervisningsmateriell for ungdomsskoler – FN-sambandet Sør 
 • Konferanse om fornybar energi – FNF Agder, Motvind Sørvest, La naturen leve og Naturvernforbundet i Agder
 • Mange ulike initiativer for å plukke søppel til lands og til vanns

Aktiviteter eller tiltak som kan få tilskudd

 • Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap 
 • Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr 
 • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka   

Det kan ikke gis tilskudd  til følgende aktiviteter eller tiltak

 • Ordinær drift og vedlikehold 
 • Allerede gjennomførte tiltak 
 • Kommersielle tilbud 
 • Tiltak som dekkes av andre kommunale tilskuddsordninger