Feil i lønnsutbetalinger - rapporten er klar

En rapport er klar etter at betydelige beløp ble feilutbetalt i lønn de siste tre årene. Rapporten bekrefter at en feilkoding i lønnssystemet var årsak til feilen som angikk 2338 ansatte i Helse og mestring.

Rapporten er skrevet av administrasjonen i Kristiansand kommune og ble presentert for formannskapet i deres møte i går onsdag.

  • Rapporten bekrefter at årsaken er en feilkoding 
  • Rapporten endrer ikke konklusjonen om at berørte ansatte ikke kan lastes
  • Beslutningen om å ikke kreve penger tilbake fra ansatte har ikke vært diskutert, og står fast 

Beløpet er samlet for kommunen på inntil 17 millioner kroner og utgjør om lag 0,67 prosent av de 2,54 milliardene som ble utbetalt i lønn til de aktuelle ansatte i perioden fra 2019 til november 2022. 

Ansvarlig for rapporten er økonomidirektør Terje Fjellvang.  

Les rapporten her 

Feilen ble oppdaget 2. november i fjor da en avdelingsleder og en ansatt reagerte, og kontaktet lønnsavdelingen for en avklaring. Koden som ble feil knytter seg til et tillegg for forskjøvet arbeidstid. 

Dette var oppdraget for gruppa som skrev rapporten:

  • Finne og beskrive de underliggende faktorene/rotårsakene som forklarer hva som har skjedd, hvordan feilen kunne skje og hvordan en unngår at det skjer igjen – organisatoriske og systemmessige. 
  •  Avklare hva som må gjøres for å unngå at dette skjer igjen, både med internkontrolltiltak, ansvar og rolleavklaringer og samhandling mellom ulike aktører i løpende drift, samt evnt. endringer i forsystemer og hovedsystemer.
  • Tiltak på både kort og lengre sikt foreslås. 
  • Vurdere hva en kan lære generelt av denne hendelsen - om/hvor en eventuelt kan være eksponert for lignende feil. 
  • Evaluering av håndteringen av den konkrete hendelsen da den oppsto 
  • Oppfølgingen skal resultere i en rapport som svarer ut de overnevnte kulepunktene og forslag til handlingsplan 

Slik oppsto feilen

Rapporten slår fast at firmaet VISMA, som skulle bistå i arbeidet med å gjøre lønnsystemene klare for nye kommune, la inn feil kode. Feilen ble lagt inn i 2019, men ble ikke oppdaget før i november 2022. 

- Det er ikke slik at vi dermed kan si at VISMA har ansvaret. Kommunen har også et ansvar for å sikre at systemene er satt opp slik de skal, sier økonomidirektør Terje Fjellvang. 

Avklarer mulig etterspill

Kommunen og VISMA er i dialog om saken, og VISMA jobber også med saken internt. Dette arbeidet vil avklare i hvilken grad en kan si at VISMA har noe ansvar for feilutbetalingene, og hvilket etterspill det da eventuelt vil få.  

-Som en del av rapporten har vi forslag til flere tiltak som skal sikre at lignende feil ikke skal skje igjen, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.  

De viktigste tiltakene er allerede enten utført eller påbegynt. 

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90