Anbefaler ansatte med tjenestetelefon å slette apper

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kom denne uken med en vurdering rundt bruken av appen TikTok og appen Telegram.

Kristiansand kommune har gått gjennom anbefalingen fra NSM og gjør nå en vurdering på hva dette eventuelt betyr for tjenesteområdene våre.

I første omgang går vi ut med en anbefaling til ansatte og politikere om å fjerne applikasjonene TikTok og Telegram fra tjenestetelefonene i påvente av en videre vurdering av risiko og konsekvenser. Kristiansand kommune har i dag 4 400 tjenestetelefoner, veldig mange av disse er fellestelefoner uten applikasjoner.

Kristiansand kommune har også egen konto på TikTok. Denne er nyttig for å nå ut til målgrupper som er vanskelige å nå i andre kanaler. Kanalen blir styrt fra en egen telefon som ikke er knyttet til noen av kommunens løsninger. Vi vil også gjøre en selvstendig vurdering av bruken av denne, på lik linje som vi gjør med bruken av andre sosiale medier.